PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hartscreening bij sporters: ook voor kinderen?
Author(s): DE WOLF D, MATTHYS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 959-967
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001474

Abstract :
Plotse cardiale dood bij jonge atleten is een dramatische gebeurtenis. Om dit te voorkomen, werd er een veralgemeende screening voorgesteld door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de “European Society of Cardiology” (ESC). De sterftecijfers en de doodsoorzaken verschillen echter bij volwassenen en kinderen. Kinderen hebben een lager risico op plotse cardiale dood. Men gaat ervan uit dat screeningsprogramma’s die geconcentreerd zijn op de anamnese en het lichamelijke onderzoek weinig sensitief, noch specifiek zijn en een groot aantal fout-positieve en fout-negatieve resultaten veroorzaken. Een elektrocardiogram (ecg) toevoegen aan de screening, zoals voorgesteld voor volwassenen, is bij kinderen niet zo evident: de interpretatie van een ecg op kinderleeftijd verschilt immers in belangrijke mate van deze van een ecg van volwassenen, met als gevolg een minder accurate diagnose. Secundaire preventie door het aanleren van eenvoudige reanimatietechnieken en het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED’s) zou waarschijnlijk meer levens redden dan om het even welk screeningsprogramma.


Sports preparticipation screening:children too?
Sudden cardiac death in young athletes is a devastating event. Thus, screening programs have been proposed to prevent sudden cardiac death in young athletes. Still, the mortality rates and the causes of death differ among young adults and children. Children have a considerably lower incidence of sudden cardiac death. Data comparing athletes and non-athletes in childhood are lacking, although 40% to 50% of the sudden cardiac death in this age group seems to be related to exercise.
Screening programs, including the medical history and a physical exam, are not very sensitive nor specific and will result in important numbers of false-positives and false-negatives. Especially the interpretation of an electrocardiogram (ECG) in children is different from the ECG in adults, with less accurate diagnoses as a consequence. Secondary
prevention by means of a widespread education of simple resuscitation techniques and the use of automatic external defibrillators, if available, will probably save as many lives as any screening program.
Sufficient data are lacking to support a general preparticipation screening of competitive children with their medical history, a physical exam and an ECG. Still, the impact of such a program together with secondary preventive measures should be evaluated in large prospective studies.


download article
34.204.194.190.