PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Het “stressadaptatiemodel”van het chronischevermoeidheidssyndroom/fibromyalgie:een update
Author(s): VAN HOUDENHOVE B, LUYTEN P, KEMPKE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 19   Date: 2013   
Pages: 905-911
DOI: 10.2143/TVG.69.19.2001465

Abstract :
In dit artikel wordt de recente literatuur besproken die de theoretische relevantie en het klinische nut aantoont van een neurobiologisch gebaseerd “stressadaptatiemodel” voor medisch “onverklaarde” chronische vermoeidheid en pijn (het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie). Het wordt steeds duidelijker dat dit model een adequate diagnostische afbakening kan vergemakkelijken, dualistisch etio-pathogenetisch denken kan overstijgen en voor de betrokken patiënten een behandeling op maat mogelijk kan maken die de kansen op herstel optimaliseert. Op welke concrete manier een gepersonaliseerde, biopsychosociaal georiënteerde hulpverlening voor patiënten met CVS/fibromyalgie het best wordt georganiseerd, blijft vooralsnog een open vraag.


The “stress adaptation model” of chronic fatigue syndrome/fibromyalgia: an update
The theoretical relevance and clinical usefulness of a neurobiologically based “stress adaptation model” for medically “unexplained” chronic fatigue and pain are discussed, based upon recent literature on this subject. It becomes increasingly clear that this model may facilitate adequate diagnostic delineation, defy dualistic etio-pathogenetic thinking, and allow a tailor-made treatment for these patients optimising their chances of recovery.
How a personalised, biopsychosocially oriented care for patients with chronic fatigue syndrome (CFS) or fibromyalgia should be organised concretely, still remains an open question.


download article
3.227.233.55.