PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prognostische waarde van somatosensorisch en motorisch geëvoceerde potentialen in de acute fase van een cerebrovasculair accident:motorisch en functioneel herstel?
Author(s): VANDEN BULCKE A-S, BEYENS H, KIEKENS C, BRUYNINCKX F, PEERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 13   Date: 2013   
Pages: 646-656
DOI: 10.2143/TVG.69.13.2001418

Abstract :
Een nauwkeurige voorspelling maken van het motorische en het functionele herstel in de acute fase van een cerebrovasculair accident (CVA) is belangrijk om tijdig medische beslissingen te nemen en een optimaal revalidatiebeleid met realistische therapeutische doelstellingen te plannen. De kans op motorisch herstel na een CVA is sterk afhankelijk van de initiële graad van het motorische defect. Een klinische evaluatie van niet-coöperatieve patiënten (bv. in geval van stupor of coma) of patiënten met ernstige cognitieve stoornissen (bv. in geval van globale afasie, apraxie of neglect) is echter moeilijk, waardoor de functionele prognose onduidelijk blijft. De voorbije jaren ontstond er een groeiende interesse voor somatosensorisch geëvoceerde potentialen (SEP’s) en motorisch geëvoceerde potentialen (MEP’s) om de accuraatheid van de prognosevoorspelling te kunnen verhogen.
In dit manuscript wordt er op basis van de literatuur nagekeken of een klinische standaardevaluatie in de acute fase aangevuld moet worden met de complexe neurofysiologische onderzoeken van SEP’s en/of MEP’s om de prognose van de arm-handfunctie na een CVA zo nauwkeurig mogelijk te kunnen bepalen. Ook het mechanisme, de parameters en de optimale timing voor het aanvragen van SEP’s en MEP’s worden kort toegelicht.

Prognostic value of somatosensory and motor evoked potentials in acute stroke: motor and functional outcome?
An accurate prediction of the motor and functional outcome in the acute phase of a stroke is important to make medical decisions and to organise an optimal and realistic rehabilitation programme. The motor outcome after a stroke strongly depends on the initial degree of motor deficit. The clinical evaluation may be difficult in uncooperative and cognitively impaired patients. Also the functional prognosis may remain unclear. To increase the accuracy of the prediction, a growing interest does occur in motor evoked potentials (MEPs) and somatosensory evoked potentials (SEPs).
In this manuscript, the literature was reviewed to evaluate the association of quick and simple clinical scores of motor deficit with more complex investigations such as SEPs and/or MEPs. The mechanism, the parameters and the optimal timing for SEPs and MEPs are briefly discussed.
The pronounced heterogeneity of studies concerning the patient population, the timing of SEPs/MEPs, and the use of various parameters and outcome scores render it difficult to compare the results. There is insufficient evidence that combining SEPs/MEPs with a clinical examination improves the accuracy of the prediction.

download article
100.26.182.28.