PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Vasospastische angor: gevalsbespreking en literatuuroverzicht
Author(s): BOLLEN R, STAS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 13   Date: 2013   
Pages: 637-645
DOI: 10.2143/TVG.69.13.2001417

Abstract :
Variant-angina of Prinzmetal-angina is een weinig voorkomende vorm van angina pectoris. Angorklachten worden hierbij veroorzaakt door een spasme van de kransslagader en dus niet door inspanning, zoals bij stabiele angor.
De sleutel tot de diagnose is een ST-segmentdeviatie op het elektrocardiogram (ecg). Aangezien deze deviatie enkel zichtbaar is tijdens een angoraanval, kan het stellen van de diagnose een uitdaging vormen. Daarom zijn er verschillende provocatietesten ontwikkeld die een coronair spasme kunnen uitlokken door middel van acetylcholine, ergonovine of hyperventilatie.
De pathogenese van deze ziekte is nog niet volledig opgehelderd, maar endotheeldisfunctie en vasculaire gladdespiercelhyperreactiviteit blijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van variant-angina.
De basisbehandeling bestaat uit vasodilaterende medicatie, zoals nitraten en calciumkanaalblokkers. Toch is er een groep patiënten die episoden van angor blijft doormaken ondanks deze combinatie van geneesmiddelen. Een alternatieve behandeling voor hen is de implantatie van een stent in de kransslagader waarin het spasme ontstaat. Na stenting kan het spasme echter op een andere plaats in de kransslagader worden opgewekt. Verder onderzoek is nodig om de pathofysiologie van variant-angina te verduidelijken zodat nieuwe therapieën ontwikkeld kunnen worden.

Vasospastic angina: case report and literature study
Variant angina or Prinzmetal angina is a rare form of angina pectoris. The syndrome is characterized by chest pain caused by a spontaneously occurring spasm of a coronary artery, which is not associated with exercise as in stable angor. The key finding for the diagnosis of variant angina is an ST-segment deviation on the electrocardiogram (ecg). Still, this deviation is only visible during an episode of angina. Thus, several provocation tests inducing coronary artery spasms in these patients, were developed.
Although the pathogenesis of Prinzmetal angina is not fully elucidated, endothelial dysfunction and hyperreactivity of the vascular smooth muscle cell seem to play an important role.
The majority of the patients with variant angina can be treated with nitrates or calcium channel blockers, promoting coronary vasodilation in the coronary artery. Still, episodes of angina may be refractory to these drugs, even when combining nitrates and calcium channel blockers. Stenting of the coronary artery in which the spasm occurs, remains an alternative treatment.

download article
35.173.47.43.