PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Implementatie van colonkankerscreening in de huisartsenpraktijk: van richtlijn tot praktijkrichtlijn – interventie in een groepspraktijk
Author(s): POLFLIET J, DE LILLE S, DERAVE R, OPDENAKKER Y, MATTHIJS JP, AVONTS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 446-452
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001385

Abstract :
Colonkanker is een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de westerse wereld; de incidentie neemt vandaag nog steeds toe. Een adequate preventie onder de vorm van screening kan leiden tot een daling van de mortaliteit. Wereldwijd bevelen de richtlijnen aan om de screening te beginnen bij personen zonder een verhoogd risico vanaf vijftig jaar. Voor deze screening wordt de fecaal-occultbloedtest (FOBT) aanbevolen. Dit project wil de screening binnen de huisartsenpraktijk onderzoeken.
De literatuurstudie werd verricht via de elektronische databank PubMed en de elektronisch beschikbare medische tijdschriften. Door middel van een voormeting aan de hand van een interview en een enquête werd gepeild naar de kennis, de houding en het gedrag van de artsen vóór het project. Hierna volgde een interventiemoment onder de vorm van een interactieve, informatieve groepssessie voorgesteld door de onderzoeker. Na acht maanden werd bij de artsen een nameting verricht.
Het project heeft gezorgd voor een duidelijke verandering in zowel de houding, het gedrag als de kennis bij de deelnemende artsen. Het aantal aangevraagde FOBT’s binnen de groepspraktijk is gestegen met een factor 7. Ook werd er veel beter aangevraagd volgens indicatie en werd de opvolging beter gestructureerd. Dit alles leidt tot een betere preventieve opvolging van de patiënten.

Implementation of colorectal cancer screening in primary care: from guideline to practice – an intervention in a general practitioner population
Colorectal cancer is one of the most important health problems in developed countries. Its incidence is still increasing. It is a slow-growing type of cancer and adequate prevention measurements could result in a reduction of the mortality rate. The family doctor plays a leading role in primary care and prevention. Global guidelines suggest to start screening people (without an individually increased risk) from the age of 50 with a fecal occult blood test (FOBT).
This project investigates the implementation of colorectal cancer screening. A registration of the knowledge, attitude and behavior of the physicians is executed. The goal is to identify the obstacles for colorectal cancer screening with a FOBT.
Through PubMed and several electronic magazines, a literature study was conducted. The project itself involved a measurement before and after an interactive information session. The first measurement tried to identify the knowledge, attitude and behavior of the physicians before the intervention by means of an interview and a questionnaire. The intervention itself consisted of an interactive group session and an informative presentation by the researcher. Eight months later, a second measurement was performed.
A change in attitude, knowledge and behavior in the implementation of the screening by the participating physicians was realized. The amount of FOBT-tests increased with a factor 7 and a more accurate use of the FOBT-tests following the indica­tion occurred. A positive test result was followed by a coloscopy.
If the barriers for screening colorectal cancer can be identified, they can also be eliminated. Via an intervention moment a change in attitude of the physicians can be obtained, resulting in a better screening and a mortality reduction.

download article
35.168.112.145.