PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De mythe van het maagdenvlies
Author(s): VERMEIRSCH S, SABBE A, TEMMERMAN M, LEYE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 440-445
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001384

Abstract :
Het hymen, ook wel “maagdenvlies” genoemd, kan geschonden worden tijdens de eerste seksuele betrekkingen, maar ook op velerlei andere, niet-seksueelgerelateerde wijzen. In culturen waar veel waarde gehecht wordt aan vrouwelijke maagdelijkheid, kan voorhuwelijkse ontmaagding een bron van schaamte en een schending van de eer betekenen voor de betrokkene en haar familie. Deze vrouwen, met inbegrip van bruiden van wie de maagdelijkheid niet bewezen kan worden bij de huwelijksnacht, lopen hierdoor het risico op onder meer publieke vernedering, verstoting en geweld. Met deze sancties in het vooruitzicht voelen sommige meisjes zich gedwongen om een hymen(re)constructie te ondergaan.
Gynaecologen kunnen weigeren om maagdenvlieshersteloperaties uit te voeren. Hun motivatie hiertoe is gebaseerd op de argumenten dat de ingreep misleidend is, niet medisch aangewezen en tevens bijdraagt tot het in stand houden van een dubbele moraal. Anderzijds kan een hymen(re)constructie gerechtvaardigd worden als zijnde een procedure die het meisje kan behoeden voor eergerelateerd geweld en die het mentale en sociale welzijn en bijgevolg de algemene gezondheid van de patiënte ten goede komt. Men kan tevens betogen dat de beslissingen die meerderjarige, wilsbekwame vrouwen nemen met betrekking tot hun eigen lichaam gerespecteerd moeten worden.
Omdat het onderwerp in de taboesfeer ligt, in medische kringen omstreden is en het een vrij recent fenomeen betreft, is betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek schaars. Desalniettemin dringt een debat omtrent het al dan niet meewerken aan deze hersteloperaties zich meer en meer op.

The myth of the hymen
The hymen can be ruptured during sexual intercourse, but also in many different, non-sexual ways. In cultures where female virginity is highly valued, premarital defloration is a source of shame for both the girl and her family. Thus, these young women, including brides whose virginity cannot be demonstrated at their wedding, run the risk of public humiliation, repudiation, violence, etc. Considering these sanctions, some girls feel forced to request a surgical repair of their hymen.
Nevertheless, gynaecologists may refuse to comply with requests to undertake a hymen reconstruction. To justify this point of view, they esteem that this type of medical surgery is misleading and not medically indicated. Furthermore, a double moral standard is maintained: young women – but not men – are expected to remain virgins until their marriage. On the contrary, hymen (re)constructions are justifiable when considered as procedures improving the mental and social well-being, and consequently the overall health of the patient. Moreover, the decisions taken by competent women concerning their own body should be respected.
Hymen (re)constructions are in many ways distinguishable from female genital mutilation (FGM).

download article
35.173.48.53.