PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapeutisch beleid van een hooggradig blaassarcoom bij een volwassene
Author(s): DE COSTER K, CLAESSENS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 431-439
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001383

Abstract :
Een 64-jarige man kwam naar de raadpleging urologie met sinds twee maanden aanhoudende macroscopische hematurie en dysurie. Een cystoscopie toonde een bloedende nodule in de prostaatloge. Tijdens een transurethrale resectie van de blaas zag men echter dat de urineblaas subtotaal werd ingenomen door een massa, die een hooggradig ongespecificeerd blaassarcoom bleek te zijn.
Wegens de zeldzaamheid van blaassarcomen zijn er geen eenduidige richtlijnen beschikbaar over de voorkeursbehandeling. Op basis van een literatuurstudie werd verheldering gezocht over het te volgen beleid van een hooggradig blaassarcoom bij volwassenen.
Neoadjuvante chemotherapie (CHT) moet overwogen worden bij een complex operabel of inoperabel asymptomatisch en hooggradig blaassarcoom. Een radicale resectie van de primaire tumor met negatieve resectiemarges is de belangrijkste stap om een verlengde ziektespecifieke overleving te bekomen. Bij positieve resectiemarges wordt radiotherapie (RT) aanbevolen in combinatie met het radiosensitiserende ifosfamide. Adjuvante therapie heeft een significant effect vanaf graad 3 volgens de “Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer” (FNCLCC). De huidige systemische eerstelijnstherapie bestaat uit adriamycine 75 mg/m2 om de drie weken in zes cycli en/of ifosfamide 3 g/m2 over vier uur gedurende drie opeenvolgende dagen. Enkel de combinatie van deze twee cytastatica leidt tot een significant voordeel voor de algemene overleving. Aangezien deze combinatie ook leidt tot een verhoogde toxiciteit, is de toevoeging van ifosfamide enkel aangewezen bij patiënten die dit risico aankunnen.
Verder onderzoek is vereist om uniforme richtlijnen over het beleid van hooggradige blaassarcomen te concretiseren.

Treatment of a high-grade bladder sarcoma in adults
The medical history of a 64-year-old male with a two-month history of macroscopic hematuria and dysuria, is recorded. On cystoscopy, a bleeding nodule in the prostate lodge was observed. During a transurethral resection of the bladder, a large mass of several centimeters was visualized. Multiple biopsies were taken revealing a high-grade (not otherwise specified) bladder sarcoma.
The very low incidence of bladder sarcomas has led to a lack of experience and uniformity in the therapeutic approach. Thus, a literature search was executed to establish a guideline for their treatment.
Neoadjuvant chemotherapy should be considered for inoperable, asymptomatic bladder sarcomas. On the other hand, the most important step to obtain a prolonged survival implies performing a complete surgical resection of the primary tumor with negative margins. In case of positive resection margins, a combination of radiotherapy and radiosensitizing ifosfamide is recommended. Adjuvant therapy is advised for tumors with grade 3 or higher in the FNCLCC grading system (“Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer”). The current first-line systemic therapy consists of doxorubicin 75 mg/m2 every three weeks for six cycles and ifosfamide 3 g/m2 over four hours for three days. Only the combination with ifosfamide exerts a significant effect on the overall survival.
Further investigation is requested to prove the efficacy of these guidelines in the treatment of high-grade bladder sarcomas.

download article
35.168.112.145.