PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Nederlandse ervaringen met alcoholintoxicaties bij minderjarigen: aankondiging van de Belgische registratie door kinderartsen
Author(s): VAN ZANTEN E, DE DOOY J, RAMET J, VAN DER LELY N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 9   Date: 2013   
Pages: 425-430
DOI: 10.2143/TVG.69.09.2001382

Abstract :
Steeds vaker dienen jongeren zich aan op de spoedgevallendienst met een alcoholintoxicatie en een vaak ernstig verminderd bewustzijn. “Binge”-drinken wordt bij volwassenen internationaal gedefinieerd als meer dan vijf drankjes voor mannen en meer dan vier voor vrouwen per gelegenheid. De gevolgen van binge-drinken bij jongeren zijn met name schade aan het zich ontwikkelende brein.
Alcohol is inmiddels op internationaal niveau uitgeroepen tot de meest schadelijke beschikbare drug. De kenmerken van en de risicofactoren voor een alcoholintoxicatie bij kinderen zijn slechts in beperkte mate bekend. Zowel onderliggende psychosociale problemen als ouderlijke factoren spelen een rol.
In Nederland worden de opgenomen jongeren sinds 2007 geregistreerd, waardoor er inmiddels een onderzoeksgroep gevormd is. De jongeren lijken een afspiegeling te zijn van de maatschappij, waarbij wel verschillen merkbaar zijn tussen jongens en meisjes. De gemiddelde leeftijd ligt tussen vijftien en zestien jaar en de gemiddelde duur van het verminderde bewustzijn stijgt. In mei 2012 startte, na Nederland, ook België met de registratie van deze jongeren.

Dutch experience with alcohol intoxication among adolescents: announcing the start of Belgian registration
Alcohol intoxication among adolescents, often presenting with a severely reduced consciousness, is an increasing concern in paediatric care. Binge drinking, defined by more than five alcohol-containing drinks for men and more than four for women, damages the developing brain. Alcohol abuse at a young age is related to psychosocial and school problems. Parents play a major part in their children’s alcohol use.
Since 2007, alcohol intoxication among adolescents is registered by the “Dutch Paediatric Surveillance System”. So far, rising numbers, gender differences and trends in time have been described. The average age is fifteen to sixteen years. Prevention-intervention programmes are currently implemented in Dutch hospitals and have been proven effective. In May 2012, registration also started in Belgium, hereby contributing to an insight in this relatively new patient group and allowing a comparison.

download article
34.204.175.38.