PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Systeemziekten: autoantistoffen en laboratoriumdiagnostiek
Author(s): BOSSUYT X
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 8   Date: 2013   
Pages: 417-419
DOI: 10.2143/TVG.69.08.2001380

Abstract :
In dit overzichtsartikel worden de verschillende autoantistoffen overlopen die voorkomen bij vasculitiden van de kleine bloedvaten en bij systeemziekten die de nieren kunnen aantasten.
Antineutrofielencytoplasmatische antistoffen (ANCA’s) zijn diagnostische merkers voor vasculitiden van de kleine bloedvaten, meer bepaald granulomatose met polyangiitis (GPA), microscopische polyangiitis (MPA) en het syndroom van Churg-Strauss (CSS). De antistoffen zijn gericht tegen proteïnase-3 (PR3) of myeloperoxidase (MPO).
Antinucleaire antistoffen zijn nuttige merkers bij systeemziekten waarbij de nier aangetast kan zijn (bv. systemische lupus erythematodes (SLE), het syndroom van Sjögren of systeemsclerose (SSC)). De antistoffen kunnen gericht zijn tegen dubbelstrengig DNA (dsDNA), Sm, SSA, SSB, Scl-70, centromeer, polymerase III en PM-Scl.

Systemic diseases: autoantibodies and laboratory diagnosis
In this manuscript, autoantibodies detected in small-vessel vasculitis and in systemic rheumatic diseases affecting the kidney are reviewed.
Anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCAs) are diagnostic markers in small-vessel vasculitis, particularly granulomatosis with polyangiitis (GPA), microscopic polyangiitis (MPA) and Churg-Strauss syndrome (CSS). The antibodies are targeted against proteinase-3 (PR3) or myeloperoxidase (MPO).
Antinuclear antibodies are useful markers for systemic rheumatic diseases in which the kidney can be affected (e.g. systemic lupus erythematosus (SLE), Sjögren’s syndrome or systemic sclerosis (SSC)). The target antigens include double-stranded DNA (dsDNA), Sm, SSA, SSB, Scl-70, centromere, polymerase III, and PM-Scl.

download article
18.206.48.142.