PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diffuse parenchymateuze longaantasting door actinomycose: een ongekende associatie
Author(s): DEWULF P, SLABBYNCK H, VAN CAILLIE MA, MERTENS A, ROGIERS P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 8   Date: 2013   
Pages: 388-392
DOI: 10.2143/TVG.69.08.2001374

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een 52-jarige man met klachten van vermoeidheid, dyspneu, abdominale pijn in het rechterhypochondrium en gewichtsverlies van zes kilogram over drie maanden wordt voorgesteld. Het laboratoriumonderzoek is suggestief voor een chronische inflammatoire aandoening. CT-scans van de thorax en het abdomen tonen uitgebreide longinfiltraten, diffuse parenchymateuze longaantasting onder de vorm van verspreide micronoduli, vergrote mediastinale lymfeklieren, een grote multiloculaire massa in de lever, verschillende letsels in de milt en trombose van de linkse vena porta. Microscopisch onderzoek van bronchoalveolair lavagevocht en een leverbiopt wijzen op een infectie met Actinomyces. Hoge dosissen penicilline worden toegediend. Cardiorespiratoir falen wordt de patiënt fataal acht weken na de opname. Een autopsie bevestigt de diagnose van gedissemineerde actinomycose met diffuus parenchymateus, centrilobulair, micronodulair longlijden, alsook massieve lever- en miltabcessen met verkazing. Een dergelijke diffuse parenchymateuze longaantasting werd nooit eerder beschreven bij een Actinomyces-infectie.

Diffuse parenchymal lung pathology due to actinomycosis: an undescribed association
The medical history of a 52-year-old man presenting with fatigue, dyspnea, abdominal pain in the right upper quadrant, and a weight loss of 6 kg over a 3-month period is reported. Laboratory tests suggest a chronic inflammatory disease. CT imaging of the thorax and the abdomen reveals extensive lung infiltrates, diffuse parenchymal lung disease with scattered micronodules, mediastinal lymphadenopathy, a big multilocular mass in the liver, several splenic lesions, and left portal vein thrombosis. Microscopic examination of bronchoalveolar lavage and a biopsy of the hepatic lesion reveal the presence of Actinomyces. High doses of penicillin are administered. Cardiorespiratory failure becomes fatal eight weeks after admission. An autopsy confirms the diagnosis of disseminated actinomycosis with diffuse parenchymal, centrilobular, micronodular lung pathology, and massive liver and splenic abcesses. This kind of diffuse parenchymal lung pathology has – to the best of our knowledge – never before been reported in Actinomyces infection.

download article
3.236.59.63.