PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Albert Calmette (1863-1933), Camille Guérin (1872-1961) en Bacillus Calmette-Guérin: van tbc-immuunstimulator naar standaardtherapie bij niet-invasieve blaastumoren
Author(s): VAN GESTEL E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 2-3   Date: 2013   
Pages: 59-62
DOI: 10.2143/TVG.69.02.2001317

Abstract :
Het Bacillus Calmette-Guérin-vaccin (BCG-vaccin) wordt in meer dan 150 landen erkend als immuunstimulator tegen tuberculose (tbc). Alhoewel de doeltreffendheid om de tbc-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit te verlagen sterk varieert (van 0% tot 80%) en het beschermende effect ongeveer 50% bedraagt, blijft het BCG-vaccin een belangrijk instrument bij de preventie van tbc bij kinderen.
Dit artikel beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van het vaccin, met Albert Calmette en Camille Guérin als hoofdrolspelers. Verder wordt beschreven hoe het BCG-vaccin evolueerde naar een standaardbehandeling bij niet-invasieve blaastumoren en hoe er recent hoop is ontstaan om het te kunnen inzetten bij de behandeling van diabetes mellitus type 1 wegens zijn TNF-stimulerende effect (TNF = tumornecrosisfactor). Met deze uitbreidingen van het toepassingsgebied van het BCG-vaccin wil dit artikel onderstrepen hoe waardevol translationele geneeskunde is en hoe noodzakelijk het is om steeds een open geest te hebben bij wetenschappelijk onderzoek en medische behandelingen.

Albert Calmette (1863-1933), Camille Guérin (1872-1961) and Bacillus Calmette-Guérin: from tuberculosis immunostimulator to standard therapy for non-invasive bladder cancer
In more than 150 countries, Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is recognised as a tuberculosis immunostimulator. Although its efficacy varies widely (0%-80%) and its protective effect remains about 50%, it is still in place as an important tool in the prevention of tuberculosis in children. This manuscript relates the development and history of BCG, with Albert Calmette and Camille Guérin as its protagonists. Additionally, its evolution to a standard therapy for non-invasive bladder cancer is highlighted, as well as the recently emerging hope of adding BCG as a potential treatment for diabetes mellitus type 1 due to its TNF (tumor necrosis factor) stimulating effect.
With these expanding applications of BCG in various medical areas, this manuscript emphasizes furthermore the value of translational medicine.

download article
18.206.194.83.