PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issue

Document Details :

Title: Een halve eeuw huisartsgeneeskunde: een verkenning op basis van interviews met huisartsen
Author(s): DE LEPELEIRE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 1004-1012
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001275

Abstract :
De kennis van het verleden is belangrijk om bepaalde evoluties binnen de huisartsgeneeskunde in België en Vlaanderen te kunnen begrijpen en via het beleid nieuwe opties uit te voeren. De techniek van “oral history” werd gebruikt om zes gepensioneerde huisartsen te laten vertellen over de evolutie van het vak na de Tweede Wereldoorlog. De grote thema’s en discussiepunten zijn tot op vandaag dezelfde: de organisatie van het vak, de continuïteit van de zorg, opleiding en vorming, werk en persoonlijke ontwikkeling, de wetenschappelijke evoluties en de ethische aspecten van het functioneren als arts. Veel veranderingen in het vak hebben dikwijls meer te maken met maatschappelijke ontwikkelingen dan met rationele beslissingen door het vak of door beleidsmakers. Er is nog heel wat onderzoek nodig om een aantal deelaspecten beter te begrijpen en te doorgronden.

Half a century of general practice: an interview-based exploration
Knowledge of the past is crucial to understand the recent evolutions in general practice in Belgium and Flanders as well as to guide the development and the implementation of new options. Applying the “oral history” technique, six general practitioners were interviewed concerning the historical development of general practice in the last five decades.
The great themes and items of discussion remain very stable: the organization of the job, the continuity of care, teaching and continuous professional development, the combination job vs. private life, scientific development and ethical issues. Many changes and evolutions have often taken place as a result of evolutions in society rather than by rational decisions by the professionals or the planners of the system. Research is urgently needed to understand some of these issues.

download article
35.173.48.53.