PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Massieve pleura-effusie met een uitgesproken hoge concentratie carcino-embryonaal antigeen bij een 31-jarige jongeman
Author(s): VAN DEN BOSCH G, MENTENS Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 1000-1003
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001274

Abstract :
Deze casus beschrijft hoe er bij een 31-jarige man met een verwikkelde parapneumonische effusie een sterk verhoogde waarde van de tumormerker carcino-embryonaal antigeen (CEA) in het pleuravocht werd gevonden ondanks de afwezigheid van een onderliggende maligniteit. Hoewel de bepaling van een of meerdere tumormerkers in pleura-effusies een relatief hoge specificiteit kent, blijken toch een aantal benigne oorzaken te bestaan die aanleiding kunnen geven tot fout-verhoogde CEA-waarden in pleurale effusies. Voornamelijk bij aandoeningen die gepaard gaan met een sterke graad van inflammatie, zoals verwikkelde parapneumonische effusies en empyemen, moet men de bekomen CEA-waarden kritisch interpreteren. Gezien de beperkte sensitiviteit van de bepaling van tumormerkers in pleuravocht wordt in de recente literatuur tevens aangeraden om niet routinematig tumormerkers op te sporen bij pleurale effusies met een niet-gekende oorzaak.

Massive pleural effusion with highly positive carcino-embryonic antigen in a 31-year-old male
The medical history of a 31-year-old male with a complicated parapneumonic effusion demonstrating a highly elevated value for carcino-embryonic antigen (CEA) in the absence of an underlying malignancy, is reported. Although the specificity of measuring one or more tumour markers in pleural effusions remains relatively high, some benign causes of pleural effusion may lead to falsely elevated CEA levels.
Especially in diseases associated with severe inflammation of the pleura, such as complicated parapneumonic effusions and empyema, the possibly elevated values for tumour markers should be interpreted with caution. Due to the limited sensitivity of determining tumour markers in pleural fluid, recent literature data advise even against using of tumour markers in pleural fluid in daily clinical practice.

download article
3.227.233.55.