PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het gebruik van observatieschalen bij tekenen van mogelijke cognitieve problemen thuis
Author(s): VAN MEER N, TRUYEN J, GORISSEN H, MEKERS G, BUNTINX F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 986-994
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001272

Abstract :
Huisartsen zien oudere patiënten slechts kort en met vrij grote intervallen. Daarenboven doen patiënten zich bij deze gelegenheden zo goed mogelijk voor. Mantelzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden daarentegen zien patiënten langer en intensiever en kunnen tekenen van mogelijke cognitieve achteruitgang veel vroeger opmerken. Het blijkt echter moeilijk om dergelijke observaties door te geven aan de huisarts.
In dit artikel wordt onderzocht wat het gestructureerd doorgeven van observatiegegevens oplevert en of een observatieformulier hiervoor wel een geschikt instrument is.
Eerstelijnszorg- en hulpverleners observeerden patiënten vanaf 65 jaar. Observaties die mogelijk konden wijzen op cognitieve problemen, werden aan de huisarts bezorgd via een gestructureerd gedragsobservatieformulier. Na enkele maanden werd nagegaan in welke mate deze gegevens het handelen van de huisarts beïnvloed hadden.
Er bleek een grote bereidheid om met het observatieformulier te werken. Het formulier bleek goed bruikbaar: het invullen was niet moeilijk en erg leerrijk. Huisartsen ondernamen vaker actie naar aanleiding van het observatieformulier en verklaarden bij 30 patiënten (14%) iets gehad te hebben aan de informatie. Of de informatie echt nieuw was, bleek hierbij geen invloed gehad te hebben.

Using a formal observation scale to report signs of possible cognitive problems at home
The contact between general practitioners (GPs) and their older patients tends to be relatively short and with large intervals. Carers, however, see these patients more often and have a closer contact. Consequently, they experience signs of possible cognitive deterioration much earlier, but find it difficult to report such signs to the GP.
The effect of a more structured way to report signs of cognitive deterioration was studied and the use of a formal and effective observation scale evaluated.
Using this observation scale, professional and informal carers observed their patients aged 65 years and more and reported any sign of possible cognitive deterioration to the GP. After some months, it was investigated if this information had influenced the GP’s care.
The interest of primary care staff to use the observation scale was large and its use proved feasible. GPs reported that the information was useful in 30 patients (14%) and thus, they took action more frequently. To be useful, there was no need for the information to be new.

download article
18.206.194.83.