PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Grensoverschrijdende fertiliteitszorg van Nederland naar België: een grens te ver? Kwalitatief onderzoek naar het perspectief van de gynaecoloog
Author(s): VAN ’T HOOFT J, MAAS JWM, PENNINGS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 974-978
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001270

Abstract :
Het onderwerp “grensoverschrijdende fertiliteitszorg” heeft het afgelopen decennium steeds meer (media-)aandacht gekregen en wordt in de internationale literatuur vaak beschreven als een “probleem”. Structureel onderzoek naar de ervaringen van patiënten en professionals ontbreekt echter. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht te krijgen in de visie van de Nederlandse en de Belgische gynaecoloog op deze ontwikkeling in de zorg. Hiervoor werden semigestructureerde interviews afgenomen bij zes gynaecologen met subspecialisatie in de voortplantingsgeneeskunde die werkzaam zijn in de grensprovincies van Nederland (n = 3) en Vlaanderen (n = 3). Hieruit bleek dat grensoverschrijdende fertiliteitszorg van Nederlanders naar België toe door vijf van de zes geïnterviewde professionals niet als een probleem wordt ervaren. Zij benoemen echter praktische en ethische dilemma’s die betrekking hebben op rechtvaardigheid en gelijke toegang, professionele samenwerking en verantwoordelijkheid, verschillende regelgeving en indicatiestelling. Daarnaast werd een verschil gezien tussen Nederlandse en Belgische gynaecologen betreffende het begrip “kwaliteit” in de fertiliteitszorg.
Dit onderzoek biedt voor het eerst een kijk op grensoverschrijdende fertiliteitszorg vanuit het perspectief van gynaecologen die dagelijks te maken hebben met fertiliteitgerelateerde problemen.

Cross-border reproductive care from the Netherlands towards Belgium: a bridge too far? A qualitative study on the perspective of the gynecologist
Cross-border reproductive care (CBRC) is a growing phenomenon presented in the international literature as a “problem”. Reliable information on the experience of patients and professionals is still lacking. The aim of this study is to explore the views of Dutch and Belgian gynecologists on CBRC. A qualitative investigation was performed by means of semi-structured interviews executed between May and July 2010 with the help of six fertility specialists working in the border provinces of the Netherlands (n = 3) and the Flemish-speaking part of Belgium (n = 3).
Five out of six gynecologists interviewed reported to experience no problem in CBRC from the Netherlands towards Belgium. However, they mentioned some practical and ethical dilemmas concerning equity in access, professional collaboration and accountability, differences in law and diagnostic/treatment indication. Also, a difference in the perception of the “quality of fertility care” was registered. This study procures a unique insight in the perspective of some gynecologists in the Netherlands and Belgium related to CBRC.

download article
3.236.59.63.