PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Gebruik van interferon-gamma-“release assays” voor het opsporen van latente tuberculose
Author(s): CYPERS H, JOOS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 20   Date: 2012   
Pages: 963-965
DOI: 10.2143/TVG.68.20.2001268

Abstract :
Interferon-gamma-“release assays” (IGRA’s) zijn nieuwe testen voor de opsporing van een latente tuberculose-infectie. In dit artikel wordt besproken of deze testen een evenwaardig en eventueel meer kosteneffectief alternatief kunnen bieden voor de mantouxtest. De twee beschikbare commerciële testen zijn de QuantiFERON-TB Gold- en de T-Spot.TB-test. Deze testen hebben een zeer goede specificiteit die, in tegenstelling tot de mantouxtest, niet verstoord wordt door een vroegere vaccinatie tegen Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Hoewel deze testen duurder zijn, bleken ze in verschillende analysen kosteneffectiever dan de mantouxtest omdat ze minder fout-positieve resultaten geven. Deze resultaten zijn echter afhankelijk van de BCG-vaccinatiestatus van de onderzoeksgroep, waardoor geen eenduidig besluit over de kosteneffectiviteit getrokken kan worden. Gezien de betere performantie van de IGRA’s bij bepaalde subgroepen van patiënten, zoals immuungecompromitteerde personen, is een selectief gebruik ervan toch zeker aan te raden in de klinische praktijk. Meer exacte gegevens over de precieze diagnostische waarde van de IGRA’s zouden meer duidelijkheid moeten geven over hun meest optimale indicatie.

The use of interferon-gamma release assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection
Interferon-gamma release assays (IGRAs) are new tests for the diagnosis of latent tuberculosis infection. This paper discusses whether these tests are a valuable and possibly more cost-effective alternative for the Mantoux test. The two tests commercially available are the QuantiFERON-TB Gold test and the T-Spot.TB test. These tests reveal an excellent specificity which is, unlike the Mantoux test, unaffected by Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination.
Although the IGRAs are more expensive, recent analyses have found them more cost-effective than the Mantoux test since they produce less false-positive results. These results, however, depend on the BCG vaccination state of the studied population and are thus dissimilar among different studies. Nevertheless, considering the better performance of the IGRAs in certain subgroups of patients, e.g. immunocompromised individuals, a selective use can be recommended. More precise data on the diagnostic value of the IGRAs will provide more certainty about their optimal indication in clinical practice.

download article
18.206.194.83.