PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Serumcollageenmarkers en myocardfibrose
Author(s): LIJNEN PJ, PRIHADI JS
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 18   Date: 2012   
Pages: 896-901
DOI: 10.2143/TVG.68.18.2001258

Abstract :
Een verhoogde cardiale collageenaccumulatie wordt waargenomen bij bijna elke hartziekte en speelt een belangrijke rol in de verminderde hartfunctie van het zieke hart. De N- en de C-terminale propeptiden van procollageen type I en III, de twee majeure collageentypen in het hart, kunnen bepaald worden in serum. Deze propeptiden weerspiegelen de collageensynthese en -degradatie. Het gebruik van deze biomarkers als preventief, prognostisch of diagnostisch middel is echter nog niet duidelijk bepaald bij patiënten met hartfalen (HF). In dit overzichtsartikel worden studies van deze fibrotische markers bij patiënten met HF besproken, evenals de beperkingen van deze biomarkers bij de vorming van myocardfibrose.

Serum collagen markers and myocardial fibrosis
An increased collagen accumulation is present in almost every cardiac disease and plays an important role in the reduced heart function. N- and C-terminal propeptides of procollagen type I and III, the two major collagen types of the heart, can be assayed in serum. These propeptides reflect collagen synthesis and degradation.
The usage of these serum collagen biomarkers as preventive, prognostic or diagnostic tools is not yet fully determined in patients suffering from heart failure. In this review, studies of these fibrotic markers in patients with heart failure are discussed, as well as the limitations of these serum biomarkers in the formation of myocardial fibrosis.

download article
3.83.32.171.