PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Impact van micrometastasen en geïsoleerde tumorcellen in een schildwachtklier op de prognose en de behandeling van vrouwen met borstkanker: literatuuroverzicht
Author(s): STEVENS D, COCQUYT V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 18   Date: 2012   
Pages: 862-868
DOI: 10.2143/TVG.68.18.2001253

Abstract :
De introductie van de schildwachtklierbiopsie als stageringsmethode van de okselklierstatus heeft geleid tot een hogere incidentie van borstkankerpatiënten met micrometastasen of geïsoleerde tumorcellen in de oksellymfeklieren. De prognostische betekenis ervan is echter onduidelijk. In dit artikel wordt door middel van een literatuurstudie nagegaan welke invloed micrometastasen en geïsoleerde tumorcellen hebben op de prognose en de behandeling van vrouwen met borstkanker. Een zoekopdracht naar de literatuur werd verricht aan de hand van de elektronische databanken PubMed en Web of Science. De studies werden geselecteerd op basis van de titel en het abstract.
Micrometastasen zijn volgens de meeste studies prognostisch relevant. Afhankelijk van de onderzochte eindpunten gaan micrometastasen gepaard met een verhoogd risico op metastasen op afstand en slechtere overlevingscijfers. De prognostische betekenis van geïsoleerde tumorcellen wordt volgens de meeste onderzoekers dan weer verwaarloosd. Over de behandeling bestaat nog geen echte consensus in de literatuur. Toch wordt meer en meer aanvaard dat een okselklierdissectie vermeden kan worden bij patiënten met micrometastasen in een schildwachtklier. Er is vooral nood aan prospectieve, gerandomiseerde studies om meer klaarheid te scheppen in deze discussie. Tot dan blijft de prognostische impact van micrometastasen en geïsoleerde tumorcellen een belangrijk onderwerp van debat.

Impact of micrometastases and isolated tumor cells in a sentinel node on the prognosis and the treatment of women with breast cancer: a literature overview
The introduction of the sentinel node biopsy as a staging method for the axillary lymph nodes has led to more breast cancer patients diagnosed with micrometastases or isolated tumor cells in the axilla. Still, their prognostic significance remains unclear. In this manuscript, the influence of micrometastases and isolated tumor cells on the prognosis and treatment is assessed by means of a literature study using the electronic databases PubMed and Web of Science. The studies were selected based on title and abstract.
According to most studies, micrometastases are prognostically significant. Depending on the investigated endpoints, they are associated with an increased risk of distant metastases and poorer survival rates. On the other hand and according to most authors, the prognostic significance of isolated tumor cells may be neglected. As far as therapy concerns, a consensus in the literature does not exist. Still, it is more and more accepted that an axillary lymph node dissection may be avoided in selected patients with micrometastases in the sentinel node.
To further clarify this discussion, a particular need for prospective randomised trials arises. Until then, the prognostic significance of micrometastases and isolated tumor cells still remains a matter of great debate.

download article
3.234.214.113.