PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Hematologie anno 2012: verdiensten van het translationele onderzoek
Author(s): VERHOEF G, SCHOEMANS H, DEVOS T, DIERICKX D, JANSSENS A, DELFORGE M, MAERTENS J, VANDENBERGHE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 18   Date: 2012   
Pages: 857-861
DOI: 10.2143/TVG.68.18.2001252

Abstract :
Fundamenteel onderzoek heeft de afgelopen vijftig jaar een schat aan informatie opgeleverd over diverse fysiologische processen en ziekten. Het specialisme hematologie heeft hier zeker van kunnen profiteren. Deels heeft dit te maken met het gemakkelijk wegnemen van ziek weefsel (bloed, beenmerg, klieren, enz.) voor onderzoek. Vanuit fundamenteel en translationeel onderzoek kwamen nieuwe mogelijkheden naar voren voor behandelingen “from bench to bedside” die in klinische onderzoeken uitgetest werden.
Het is opvallend hoe de prognose van een patiënt met een hematologische aandoening de laatste jaren spectaculair verbeterd is. Aan de hand van enkele ziektebeelden worden deze nieuwe behandelingsmogelijkheden en de impact hiervan op de prognose besproken.

Hematology in 2012: achievements of translational research
The explosive progress realized in molecular biology has yielded fundamental insights into the origin of human diseases, especially in hematology. This advance was probably facilitated by the easy availability of blood, bone marrow and lymph nodes for fundamental research. New therapies “from bench to bedside” radically changed the evolution of different diseases and the prognosis of a patient with a hematologic disease.
As an example, three diseases and one therapy were selected in this manuscript: chronic myelogenous leukemia, Hodgkin’s and non-Hodgkin lymphoma, and hematopoietic stem cell transplantation.

download article
35.168.111.191.