PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Fecaal calprotectine: een goede, nieuwe, niet-invasieve merker voor inflammatoir darmlijden
Author(s): HINDRYCKX P, VANPOUCKE H, BAERT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 17   Date: 2012   
Pages: 830-835
DOI: 10.2143/TVG.68.17.2001247

Abstract :
Calprotectine is een eiwit dat geproduceerd wordt door neutrofielen en monocyten. In de darm wordt het via de stoelgang uitgescheiden. Het fecale calprotectine correleert met de hoeveelheid infiltratie van inflammatoire cellen in de darmwand. Studies hebben aangetoond dat de meting van het fecale calprotectine gebruikt kan worden in de diagnosestelling en de opvolging van patiënten met inflammatoir darmlijden (“inflammatory bowel disease” – IBD). De waarden van het fecale calprotectine komen immers goed overeen met de graad van mucosale letsels, vastgesteld door middel van een endoscopie. Aldus is een meting van het fecale calprotectine bijzonder zinvol om de indicatie tot een ileocoloscopie bij patiënten met een vermoeden van IBD of van een ziekteopstoot te verscherpen.
De beschikbaarheid van “point of care testing” (POCT), waarbij het calprotectine in de stoelgang gemeten kan worden op een halfuur tijd, maakt deze niet-invasieve merker bruikbaar in de dagelijkse klinische praktijk.

Fecal calprotectin: a good, new, non-invasive marker for inflammatory bowel disease
Calprotectin is a protein produced by neutrophils and monocytes. In the gut, it is excreted with the feces. Fecal calprotectin correlates with the amount of infiltrating inflammatory cells in the gut mucosa. Studies have indicated that the measurement of fecal calprotectin may be used in the diagnosis and the follow-up of patients with inflammatory bowel disease (IBD).
The levels of fecal calprotectin correlate with the degree of intestinal mucosal damage, assessed by means of an endoscopy. As such, the measurement of fecal calprotectin is useful to determine the need for endoscopy in patients with suspected IBD or in known IBD patients with a suspected flare of the disease. The availability of “point of care testing” (POCT) enabling to measure fecal calprotectin within 30 minutes renders this non-invasive marker useful in clinical practice.

download article
3.236.59.63.