PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Purpura en nierfalen bij een 88-jarige man
Author(s): D’HOORE E, BOGAERT AM
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 16   Date: 2012   
Pages: 782-785
DOI: 10.2143/TVG.68.16.2001237

Abstract :
Een oudere patiënt meldde zich op de spoedopname met verspreide, puntvormige, onderhuidse bloedingen en acute nierinsufficiëntie. De diagnose henoch-schönleinpurpura werd gesteld op basis van de purpuraletsels, het toegenomen serumcreatinine, het licht verhoogde immunoglobuline A (IgA) in het serum en de aanwezigheid van glomerulonefritis op het nierbiopt met IgA-neerslag in de capillairen. Andere klinische kenmerken zoals artralgieën en abdominale pijn waren niet aanwezig. De ziekte komt trouwens voornamelijk voor bij kinderen en is bijgevolg zeldzaam bij volwassenen. De behandeling bestaat voornamelijk uit ondersteunende maatregelen zoals hydratatie en indien nodig de toediening van pijnstillers. Het gebruik van systemische corticosteroïden is omstreden. De beslissing tot het al dan niet toedienen ervan en in welke dosis hangt af van de progressie en de ernst van het nierfalen.

Purpura and renal failure in an 88-year-old man
The clinical history of a patient who came to the emergency unit with diffuse point-shaped subcutaneous bleedings and an acute chronic renal failure is reported. The diagnosis of Henoch-Schönlein purpura was based on the purpura lesions, the renal insufficiency, the elevated serum immunoglobulin A and a glomerulonephritis with immunoglobulin A deposition was observed on the renal biopsy. Although arthralgia and abdominal pain are clinical signs of the illness as well, these were absent in this case.
The disease usually affects children, being rather rare in adults. The most common supportive treatment of Henoch-Schönlein purpura is adequate hydration and symptomatic pain relief. If requested, the blood pressure and the serum lipids have to be treated as well. Depending on the progression and the severity of the renal failure, glucocorticoids may be advised for Henoch-Schönlein nephritis, although their use remains controversial in Henoch-Schönlein purpura.

download article
3.227.233.55.