PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapeutische hypothermie in de postresuscitatiefase na een circulatiestilstand: een enquête over de toepassing in België
Author(s): VERHOEVEN E, HELDERWEIRT J, DESRUELLES D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 13   Date: 2012   
Pages: 655-661
DOI: 10.2143/TVG.68.13.2001212

Abstract :
Therapeutische hypothermie is de enige behandeling waarvan overtuigend bewezen is dat ze de neurologische uitkomst verbetert bij comateuze patiënten na een circulatiestilstand. Ondanks de implementatie sinds 2005 in de belangrijkste reanimatieprotocollen in Europa en de Verenigde Staten blijkt uit internationale studies dat de techniek nog niet overal routinematig wordt gebruikt wanneer de indicatie zich voordoet. Deze enquête toont aan dat ook in België de toepassing nog niet optimaal verloopt. Dit is vooral het geval in kleinere ziekenhuizen met minder dan 500 bedden, waar slechts 60% van de deelnemende artsen hypothermie gebruikt. De belangrijkste redenen zijn een tekort aan specifieke opleiding, het ontbreken van behandelingsprotocollen en in mindere mate een gebrek aan technische hulpmiddelen. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe deze probleempunten opgelost kunnen worden om de toepassing van therapeutische hypothermie in België te bevorderen.

Hypothermia in post-resuscitation care: a survey of its implementation in Belgium
It is proven that the application of moderate hypothermia after cardiac arrest induces an improved neurological outcome. Although the use of hypothermia has been implemented in the recommendations of the “European Resuscitation Council” (ERC) since 2005, this technique is not routinely practiced everywhere. Using a national online survey, the situation in Belgium was investigated.
Moderate hypothermia is exerted by 73% of the participants. A difference occurs between larger, defined as more than 500 beds, and smaller hospitals with less than 500 beds, i.e. 89% versus 60% respectively. The technique was most frequently initiated after a prehospital resuscitation due to ventricular tachycardia or ventricular fibrillation (VT/VF) as the initial rhythm, usually within one hour after return of a spontaneous circulation (ROSC). Cold crystalloid infusions, cooling packs and cooling mattresses were most frequently employed. Shivering was the most frequent side effect. Not applying hypothermia was attributed to a lack of training and resources.
This survey reveals that moderate hypothermia after cardiac arrest is applied by a majority of the participating Belgian emergency physicians. When practiced, the recommendations of the ERC are usually followed correctly. Due to a lack of training and resources moderate hypothermia is not routinely used in smaller hospitals. Further research is required to address these issues in the future.

download article
3.83.32.171.