PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Kosteneffectiviteit van chronische zuurstoftherapie bij COPD-patiënten met ernstige hypoxemie
Author(s): VERVLOET D, ANNEMANS L, DEROM E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 13   Date: 2012   
Pages: 639-647
DOI: 10.2143/TVG.68.13.2001210

Abstract :
Chronisch obstructief longlijden (“chronic obstructive pulmonary disease”, COPD) wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van de longfunctie en van de gasuitwisseling die leidt tot respiratoire insufficiëntie. COPD is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in de westerse wereld en vertegenwoordigt eveneens een aanzienlijke economische en sociale belasting. Van de beschikbare behandelingsmodaliteiten dragen enkel een absolute rookstop bij alle patiënten en chronische zuurstoftherapie bij patiënten met ernstige hypoxemie bij tot een afname van de mortaliteit. Chronische zuurstoftherapie is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de kosten van de behandeling van COPD. Om die reden is een evaluatie van de kosteneffectiviteit relevant. De uitgevoerde analyse in België toont dat alle modaliteiten vervat binnen de conventie “chronische zuurstoftherapie” kosteneffectief zijn. Het chronisch of langdurig voorschrijven van zuurstof buiten de conventie is niet ondersteund door enig “evidence-based” onderzoek, waardoor het kostenplaatje van deze behandeling in dit artikel niet berekend wordt.
Onder de verschillende behandelingsmodaliteiten blijkt het gebruik van een zuurstofconcentrator het meest kosteneffectief. In dit artikel wordt nader ingegaan op de kosteneffectiviteit van de verschillende beschikbare behandelingsmodaliteiten van chronische zuurstoftherapie bij COPD-patiënten. Hierbij wordt de kosteneffectiviteit nagegaan per “life years saved” (LYS) aangezien er vandaag slechts beperkte studies voorhanden zijn betreffende de impact op de levenskwaliteit.

Cost-effectiveness of long-term oxygen therapy in COPD patients with severe hypoxemia
“Chronic obstructive pulmonary disease” (COPD) remains an important cause of morbidity and mortality in the developed world, representing a considerable economical and social burden. Patients experience a progressive deterioration until the end stage of COPD. In spite of the availability of several treatment modalities, only absolute smoke cessation and long-term oxygen therapy have proved their effectiveness for COPD patients with severe hypoxemia. Still, long-term oxygen therapy is responsible for an important part of the costs of the treatment of a patient with COPD.
Therefore, an evaluation of the cost-effectiveness of long-term oxygen therapy appears relevant. This analysis carried out in Belgium reveals the following: all modalities included in the national convention of “long-term oxygen therapy” are cost-effective, long-term oxygen therapy is more cost-effective in the longer term and finally, the use of an oxygen concentrator is most cost-effective. Recommendations are made for further research.

download article
35.172.217.40.