PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het Belgische model van integrale levenseindezorg: palliatieve zorg en wettelijke euthanasie als aanvullende, niet-tegenstrijdige ontwikkelingen. I. Historische, epidemiologische en regulatorische gegevens
Author(s): BERNHEIM J, CHAMBAERE K, COHEN J, DESCHEPPER R, DISTELMANS W, SMETS T, VAN DEN BLOCK L, VAN WESEMAEL Y, MULLIE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 11   Date: 2012   
Pages: 539-548
DOI: 10.2143/TVG.68.11.2001194

Abstract :
Palliatieve zorg (PZ) en gelegaliseerde euthanasie worden wereldwijd beschouwd als maatschappelijk antagonistisch, voortkomend uit fundamenteel verschillende filosofische opvattingen en visies op zorg. Pragmatisch vrezen tegenstanders van wettelijke euthanasie dat “hellend vlak”-effecten kwetsbare patiënten in gevaar zouden brengen en dat wettelijke euthanasie de ontwikkeling van PZ zou afremmen. België, het tweede land dat euthanasie wettelijk mogelijk heeft gemaakt, had een van de beste netwerken van PZ ter wereld toen in 2002 euthanasie wettelijk werd en blijft tot de top behoren in Europa. Voorvechters van wettelijke euthanasie namen de eerste initiatieven tot PZ en bleven sterk bijdragen tot zijn ontwikkeling. De ontwikkeling van PZ heeft de legalisering van euthanasie ethisch en politiek meer aanvaardbaar gemaakt.
Levensverkortende medische beslissingen bij het levenseinde komen in België vaker voor in een setting van PZ dan in standaardzorg. Dit wijst erop dat in PZ een bredere, meer integrale waaier van levenseindezorgen effectief wordt toegepast, met inbegrip van euthanasie. Er zijn in België geen epidemiologische aanwijzingen voor “hellend vlak”-fenomenen sinds de legalisering van euthanasie. Integendeel, de zorgvuldigheid van zorg bij het levenseinde is verbeterd. De ontwikkeling van PZ en het proces van legalisering van euthanasie blijken elkaar wederzijds te kunnen versterken. Het Belgische model wordt het best omschreven als “integrale levenseindezorg”.

The Belgian model on comprehensive end-of-life care: palliative care and legal euthanasia as complementing, non-antagonistic developments
I. Historical, epidemiological and regulatory evidence
Palliative care (PC) and legal euthanasia are widely considered as antagonistic societal developments and causes, originating in fundamentally different philosophies and conceptions of care. Pragmatically, the opponents of legal euthanasia fear: 1. “slippery slope” effects which would endanger vulnerable patients and 2. that legalisation would impede the development of PC. Belgium, the second country to legalise euthanasia (2002), had by then developed one of the best PC systems. The first PC initiatives were taken by advocates of legal euthanasia, who prominently contributed to the development of the PC system. Vice versa, adequate PC made the legalisation of euthanasia ethically and politically acceptable. According to all epidemiological data in Belgium, life-abbreviating medical decisions at the end of life are more frequent in PC settings than in standard care. This is partly due to a selection of PC in cases with a heavier uncontrollable symptom burden, but at any rate it shows that euthanasia is part and parcel of PC. So far, there are no epidemiological data in Belgium suggesting any “slippery slope” phenomena since the legalisation of euthanasia. On the contrary, there is an increased carefulness when taking end-of-life decisions.The development of PC and the process of legalisation of euthanasia can be mutually reinforcing. The Belgian model is best encapsulated as “Integral End-of-Life Care”.

download article
35.168.112.145.