PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Postinfectieuze glomerulonefritis
Author(s): ANNICQ A, HELLINCKX J, RAES A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 9   Date: 2012   
Pages: 435-440
DOI: 10.2143/TVG.68.09.2001178

Abstract :
Poststreptokokkenglomerulonefritis (PSGN) is een gekende verwikkeling na een infectie van de farynx of de huid met groep A-bètahemolytische streptokokken. In de literatuur wordt vaak enkel aandacht besteed aan deze klassieke vorm van acute glomerulonefritis (AGN). In dit artikel wordt een patiënt van drie jaar besproken met AGN na pneumonie. Aan de hand van deze casus wordt de aandacht gevestigd op andere oorzaken van AGN dan een infectie van de huid of de farynx. In de literatuur wordt PSGN uitgebreid vermeld. De postinfectieuze glomerulonefritis (PIGN) en vooral de pathogenese hierrond zijn moeilijker terug te vinden in de literatuur. In dit artikel worden de kliniek en de pathogenese van beide toegelicht. De subtiele verschillen worden aangehaald. De behandeling en de prognose zijn vrij gelijklopend.

Post-infectious glomerulonephritis
Post-streptococcal glomerulonephritis is a common complication after a throat or skin infection with group A beta-hemolytic streptococcus. In the literature, the focus is mostly on this typical presentation of acute glomerulonephritis.
In this case report, the medical history of a 3-year-old patient is reported with an acute glomerulonephritis after a pneumonia. This case emphasizes other causes for acute glomerulonephritis besides pyoderma or angina. A considerable amount of information may be found about post-streptococcal glomerulonephritis. The post-infectious glomerulonephritis and especially its pathogenesis are harder to find. In this manuscript, the clinical presentation and the pathogenesis of both are explored. The subtle differences are pointed out. The treatment and the prognosis are similar.

download article
18.206.194.83.