PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Stijging in de prevalentie van autismespectrumstoornissen: feit of fictie?
Author(s): HERREMANS S, VAN GEIT N, BAEKEN C, VANDERBRUGGEN N
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 68    Issue: 9   Date: 2012   
Pages: 419-424
DOI: 10.2143/TVG.68.09.2001176

Abstract :
Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door tekortkomingen op het vlak van communicatie en sociale interactie, alsook door de aanwezigheid van beperkte en zich herhalende, stereotiepe patronen van gedrag en/of interesses. Een recente toename in het diagnosticeren van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen brengt deze problematiek onder de aandacht. Mogelijke verklaringen en hypothesen voor de vastgestelde stijging in prevalentie worden toegelicht aan de hand van een literatuurstudie.

Increase in the occurrence of autism spectrum disorders: fact or fiction?
Autism is a developmental disorder, featured by a deficit in communication and social interaction, as well as by the existence of restricted and repetitive, stereotyped behavior and/or interests. A recent increase in the diagnosis of autism spectrum disorders in adults emphasizes this disorder. Possible explanations and hypotheses of the observed increase in prevalence are reported by a literature study.

download article
34.204.175.38.