PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Ouderenmishandeling
Author(s): DESOMER L, JANSSENS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 20   Date: 2011   
Pages: 953-957
DOI: 10.2143/TVG.67.20.2001056

Abstract :
Ouderenmishandeling (OM) is een reeds lang bestaand probleem waarnaar de laatste jaren toenemend onderzoek werd uitgevoerd. Het probleem kreeg meer aandacht door initiatieven zoals het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Nu is het, net zoals alle andere vormen van intrafamiliaal geweld, een zaak geworden van de publieke gezondheid en het rechtssysteem. Informatie over de prevalentie in België is schaars, maar er werd in 1998 gesteld dat 1 op 5 personen ouder dan 65 jaar het slachtoffer is van een vorm van ouderenmishandeling (1). Gezien het grote taboe rond OM is het noodzakelijk om bij zowel hulpverleners als openbare diensten zoals de politie, het probleem kenbaar en bespreekbaar te maken. Het is duidelijk dat de omvang van het probleem zodanig is dat artsen en andere gezondheidswerkers die met ouderen in contact komen te maken krijgen met OM, zeker bij bepaalde subbevolkingsgroepen zoals dementerende ouderen. Verder is het belangrijk dat de rol van de arts op juridisch vlak begrepen wordt door de arts zelf, het slachtoffer en de dader.

Elder abuse
Elder abuse is a growing, but concealed problem which deserves the attention of the general public as well as the clinicians who provide medical care for old people. The prevalence in Belgium is scarcely documented. A study in 1998 revealed that one out of five persons older than 65 years is a victim of some form of elder abuse.
Actually, it is – like all forms of domestic violence – a problem of public health and the legal system. Still the problem has not been widely discussed, while it is truly required that caregivers and public services, e.g. the police, get a full idea of elder abuse. The size of the problem is large enough for the physicians or other caregivers, as they will get in contact with this form of violence at least once in their career. People with cognitive dysfunction are especially vulnerable and need particular attention. Furthermore, it is really important that the role of the physician regarding legal aspects is well known by himself, the victim as well as the responsible caregiver.

download article
34.225.194.144.