PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Spondylodiscitis: een valkuildiagnose met een toenemende maatschappelijke impact
Author(s): SABBE W, DE MAN K, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 937-940
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001052

Abstract :
Spondylodiscitis is een eerder zeldzame aandoening van een tussenwervelruimte en haar aanliggende werveldekplaten. Typisch ontstaat deze infectie via hematogene verspreiding en tast ze de lumbale wervelzuil van de oudere mannelijke patiënt aan. De incidentie is de laatste jaren opvallend toegenomen. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn terug te vinden in de vergrijzing van de bevolking, de vaker toegepaste spinale heelkunde, een stijging van de nosocomiale bacteriëmie en van het aantal imuungecompromiteerde patiënten. Het meest wordt deze infectie veroorzaakt door Staphylococcus aureus, maar gramnegatieve bacillen en streptokokken spelen ook een prominente rol. Spondylodiscitis begint vaak onopgemerkt en kan zich met een vrij aspecifiek klinisch beeld presenteren. Hierdoor wordt de diagnosestelling, waarbij MRI door zijn uitmuntende sensitiviteit en specificiteit de gouden standaard is, dikwijls vertraagd. Aanvullend worden meestal ook bloedkweken uitgevoerd en/of een CT-geleide punctie. Op basis van deze resultaten wordt dan best gestart met een adequate antibioticatherapie van minstens 6 weken. Samen met heelkundige ingrijpen bij bepaalde indicaties, heeft de evolutie van deze therapie de laatste jaren gezorgd voor een verlaging van de mortaliteit en de morbiditeit van deze aandoening.

Spondylodiscitis: diagnostic pitfalls with an increasing social impact
Spondylodiscitis is a rather rare disease which hits the space between two vertebrae and their adjacent cover plates. Typically this infectious disease starts by haematogenous spread, subsequently attacking the lumbar spine mainly in older men. The last years the incidence of this disease has increased remarkably, possibly due to the aging of the population, the increase of spinal surgery and the augmentation of noscocomial bacterial infections in immunocompromised individuals. Most commonly the infection is caused by S. Aureus, gram negative or streptococcal infections.
Spondylodiscitis often starts insidiously and may be really aspecific in the beginning. This explains a delayed diagnosis in most cases. MRI remains the gold standard for this diagnosis. Often hemocultures or a CT-guided biopsy may be helpful to select the right antibiotics. The antibiotic therapy must be continued during at least six weeks. In some cases surgical intervention may be necessary. Because of the evolution of these therapeutic options, we have seen a clear decrease of the mortality and morbidity of this disease during the last decade.

download article
34.204.194.190.