PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Chirurgische behandeling van vroegtijdig ontaarde barrettslokdarm
Author(s): NAFTEUX P, MOONS J, COOSEMANS W, DECALUWÉ H, DECKER G, DE LEYN P, VAN RAEMDONCK D, LERUT T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 927-932
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001050

Abstract :
Als gevolg van follow-upprogramma’s en betere diagnostische mogelijkheden worden meer en meer carcinomen van de slokdarm en de gastro-oesofageale junctie in een vroegtijdig stadium gediagnosticeerd. Dit houdt een grotere kans op genezing en een langere overleving in na adequate behandeling. Om de hoge morbiditeit en mortaliteit na open slokdarmresectie te beperken en met het oog op een verbetering van de levenskwaliteit na de chirurgie, werd gezocht naar alternatieve chirurgische mogelijkheden. Met deze doelen voor ogen werden verschillende minder invasieve chirurgische behandelingen geïntroduceerd sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onder de vorm van merendino-operaties (partiële slokdarmresectie, partiele gastrectomie, jejunuminterpositie) en vagussparende coloninterposities, maar ook meer en meer de minimaal invasieve slokdarmresectie via laparoscopie en/of thoracoscopie.
Deze laatste lijken nu stilaan de open chirurgie vervangen te hebben bij vroegtijdige carcinomen van de slokdarm en de gastro-oesofageale junctie, met een verlaagde morbiditeit, een verbeterde postoperatieve levenskwaliteit en een vergelijkbare overleving.

Diagnosis and treatment of early esophageal and gastro-esophageal cancer
With the improvement and the refinement of the detection techniques and the surveillance programs, more esophageal cancers will be diagnosed at an early stage offering the possibility of an improved survival and a higher cure rate with an adequate treatment. In an attempt to minimize the high morbidity and mortality of open esophagectomy, less invasive surgical approaches have been introduced since the eighties (Merendino operatrion, vagus sparing colonic interposition and minimally invasive esophagectomy through laparoscopy and/or thoracoscopy).
The laparoscopic and thoracoscopic esophagectomy has more and more replaced the open surgical approach for the treatment of early esophageal and gastro-esophageal cancer, with a lower morbidity and an improved quality of life after the surgey, achieving all that with the same survival rate.

download article
3.227.254.12.