PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endoscopische follow-up van barrettslokdarm en endoluminale therapie van ontaarde barrettslokdarm
Author(s): BISSCHOPS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 918-926
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001049

Abstract :
Endoluminale behandeling van vroegtijdige mucosale neoplasie in een barrettslokdarm is momenteel de eerstekeuzebehandeling geworden gelet op de hoge morbiditeit en mortaliteit van een heelkundige behandeling. Endoscopische resectie is oncologisch even veilig, doch kenmerkt zich door een hoog recidiefpercentage, wat vermeden kan worden door additionele ablatie van de residuele barrettmucosa. De eerste keuze gaat hierbij uit naar radiofrequentieablatie wegens haar efficiëntie en veiligheid. Vroegtijdige opsporing van neoplasie bij patiënten die opgevolgd worden voor barrettslokdarm gaat gepaard met een verbeterde overleving na de diagnose van een adenocarcinoom. Om de optie op orgaansparende endoluminale therapie te behouden, is een vroegtijdige opsporing essentieel. De afgelopen jaren zijn hiervoor een aantal veelbelovende geavanceerde beeldvormingstechnieken ontwikkeld. Nochtans is er nog geen evidentie om het standaardbiopsieprotocol te vervangen door (virtuele) chromo-endoscopie, gelet op de hoge incidentie van neoplasie in alle studies en op het niet-voorhanden zijn van gegevens over de accuraatheid van deze technieken buiten expertcentra. Een rigoureuze inspectie met hogedefinitie-endoscopie in combinatie met biopten volgens het Seattle-protocol blijft dan ook nog de gouden standaard voor opvolging.

Endoscopic follow-up of Barrett’s esophagus and endoluminal therapy of Barrett’s neoplasia
Endoluminal therapy of early Barrett’s associated neoplasia has become the first choice treatment because of the high morbidity and mortality associated with a subtotal esophagectomy. Endoscopic resection has been proven to be oncologically save and effective, though characterized by a high risk of metachronous disease in the remaining Barrett’s. This can be prevented by an additional ablation, radio frequency ablation constituting the first choice treatment, due to its higher efficacy and better safety profile.
Early detection of Barrett’s neoplasia is associated with a better survival after surgery. In addition, to enable organ saving endoluminal therapy, early endoscopic detection has become even more important. Over the last decade a number of advanced imaging techniques has been developed which imply a theoretically beneficial detection of early neoplasia. Still, it should be emphasized that there is currently insufficient evidence available to abandon the standard biopsy protocol by inspection with (virtual) chromo-endoscopy. All studies addressing this issue have a too high incidence of neoplasia and have been performed only in expert referral centres. Thus a meticulous inspection, preferably with a high definition endoscope, in combination with a correctly performed Seattle protocol remains the gold standard for Barrett’s surveillance.

download article
3.236.59.63.