PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Barrettslokdarm: pathologie voor de clinicus
Author(s): DE HERTOGH G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 911-917
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001048

Abstract :
De incidentie van adenocarcinoom van de slokdarm en de gastro-oesofageale junctie is sterk toegenomen in de laatste 3 decennia. Het precursorletsel van deze tumor is de barrettslokdarm, hetgeen gedefinieerd wordt als een metaplasie van het normale plaveiselepitheel naar een cilindercellig epitheel. De ontwikkeling van een adenocarcinoom in een barrettslokdarm verloopt volgens een sequens van morfologische en moleculaire afwijkingen. Dit gegeven vormt de basis voor de organisatie van opvolgingsonderzoek bij patiënten met barrettslokdarm met de vroege opsporing van neoplasie als doel. De bijdrage van de pathologen bestaat uit de diagnose van barrettslokdarm en de evaluatie van biopten voor de aanwezigheid en de graad van dysplasie. Deze tekst wil clinici een overzicht bieden van de belangrijkste histopathologische kenmerken van barrettslokdarm en zijn neoplastische verwikkelingen.

Barrett’s oesophagus: pathology for the clinician
The incidence of adenocarcinoma of the oesophagus and the gastro-oesophageal junction has increased dramatically over the last 30 years. The precursor lesion of this cancer is Barrett’s oesophagus, which is defined as the conversion of the normal squamous epithelium of the oesophagus into metaplastic columnar epithelium.
The development of adenocarcinoma in Barrett’s oesophagus is characterized by a sequence of morphological and molecular abnormalities, forming the basis for the organisation of surveillance in Barrett’s patients for an early detection of neoplasia. Pathologists contribute to this endeavor by confirming the presence of endoscopically suspected metaplasia in the distal oesophagus and by evaluating biopsies for the presence and grade of dysplasia. The manuscript gives clinicians an overview of the most important histopathological features of Barrett’s oesophagus and its neoplastic complications.

download article
35.168.112.145.