PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Risicofactoren voor het ontwikkelen van een barrettslokdarm en kwaadaardige ontaarding. Zijn er preventieve maatregelen?
Author(s): PRENEN H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 19   Date: 2011   
Pages: 907-910
DOI: 10.2143/TVG.67.19.2001047

Abstract :
De incidentie van het slokdarmadenocarcinoom stijgt in de westerse wereld vlugger dan deze van andere tumoren. Gezien het paradigma dat een barrettslokdarm ontstaat ten gevolge van gastro-oesofageale reflux en dat ontaarding kan optreden tot een slokdarmadenocarcinoom, lijkt het zinvol om de risicofactoren voor het ontwikkelen van een barrettslokdarm en de ontaarding te bestuderen. Dit overzicht geeft de risicofactoren weer en mogelijke preventieve maatregelen die kunnen gebruikt worden om de incidentie van het slokdarmadenocarcinoom in de toekomst te kunnen terugdringen.

Risk factors for the development of Barrett’s esaphagus and its development into cancer: are there preventative measures?
Adenocarcinoma of the esophagus has the fastest growing incidence rate of all cancers in the western world. Barrett’s esophagus is strongly associated with gastric reflux and predisposes to esophageal adenocarcinoma. The annual risk of esophageal adenocarcinoma in case of Barrett’s esophagus is approximately 0.5 to 1%. In this overview the risk factors for the development of Barrett’s esophagus and the possible preventive measures are discussed.

download article
34.236.38.146.