PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hielpijn: diagnose en behandeling
Author(s): MUFTY S, VANDEPUTTE G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 776-784
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001024

Abstract :
Hielpijn, ongeacht de lokalisatie, is een veelvoorkomend probleem dat voor een belangrijke invaliditeit kan zorgen. Onderscheid wordt gemaakt tussen plantaire en posterieure hielpijn. De oorzaak van deze hielpijn kan in de meeste gevallen verklaard worden door peesinsertiepathologie. Plantair betreft dit de aanhechting van de fascia plantaris, posterieur de insertie van de achillespees. De kliniek, de diagnose en de behandeling worden besproken voor fasciitis plantaris, inklemming van de eerste aftakking van de n. plantaris lateralis, insertionele achillespeestendinopathie en distaal achillespeesimpingement. De diagnostiek van al deze aandoeningen berust voornamelijk op gerichte anamnese en klinisch onderzoek. Het is belangrijk te onthouden dat in de meeste gevallen deze aandoeningen kunnen behandeld worden door middel van conservatieve modaliteiten. De heelkundige behandeling wordt gereserveerd voor therapieresistente patiënten die na 6 tot 12 maanden conservatieve behandeling geen beterschap vertonen. De verschillende conservatieve en heelkundige behandelingsmodaliteiten worden besproken en een algoritme voor het opstarten van de behandeling bij plantaire en posterieure hielpijn wordt aangeboden.

Heelpain: diagnosis and treatment
Heel pain, regardless of the localization, is a frequently occurring problem which may be responsible for an important invalidity. Distinction is made between plantar and posterior heel pain. The cause of this problem can be found in pathology of the tendon insertion in the majority of the cases. At the plantar aspect of the heel this regards the plantar fascia, posterior it concerns the insertion of the Achilles tendon. Clinic, diagnosis and treatment are discussed for plantar fasciitis, entrapment of the first branch of the lateral plantar nerve, insertional Achilles tendinopathy and distal Achilles tendon impingement. The diagnoses of these pathologies are principally based on the patients’ history and physical examination. It is very important to remember that in most of the cases these pathologies can be treated by means of conservative treatment options. Surgery is reserved for therapy resistant patients who do not give evidence of improvement after 6 to 12 months of conservative treatment. The possible conservative and surgical treatment options are discussed and an algorithm for treatment start-up in plantar and posterior heel pain is proposed.

download article
100.26.182.28.