PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cardiale aantasting bij het carcinoïdsyndroom. Gevalsbespreking en literatuuroverzicht
Author(s): ROBYNS T, VANKELECOM B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 765-772
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001022

Abstract :
Vertrekkend van een ziektegeschiedenis wordt in dit artikel ingegaan op de pathologische anatomie, de pathogenese, de diagnose en de behandeling van hartaantasting bij het carcinoïdsyndroom. Het betreft een verwikkeling van een zelden voorkomend syndroom veroorzaakt door systemische verspreiding van tumorale vasoactieve bestanddelen vanuit metastasen. Het zal blijken dat de pathogenese nog grotendeels onbegrepen is. Vroeger werd serotonine beschouwd als het agens dat verantwoordelijk is voor de fibrose. Sinds kort wordt echter ook meer aandacht besteed aan andere vasoactieve bestanddelen en aan groeifactoren. De diagnose wordt gesteld door een combinatie van kliniek, biochemie en echocardiografie, al blijft dit laatste onderzoek wel de gouden standaard. De huidige behandeling bestaat momenteel voornamelijk uit somatostatineanalogen en klepchirurgie bij geselecteerde patiënten.

Carcinoid heart disease Case report and review of the literature
Carcinoid heart disease is a complication of a rare syndrome caused by systemic spread of vaso-active substances from tumoral metastases. Starting from an interesting clinical case, we focus on histology, pathogenesis, diagnosis and treatment of carcinoid heart disease. The pathogenesis is still poorly understood. Historically serotonin was considered to be the causing agent of fibrosis seen in carcinoid heart disease.
Recently there has been a focus on other vaso-active substances and on growth factors. The combination of clinical findings, biochemistry and echocardiography is needed to achieve a diagnosis and prognosis. The current treatment mainly consists of somatostatine analogues and in selected cases valve surgery.

download article
34.236.38.146.