PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Gentherapie voor rood-groen-kleurzinstoornissen: ethische en maatschappelijke reflecties
Author(s): JANSSENS B, LEROY BP
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 16   Date: 2011   
Pages: 761-764
DOI: 10.2143/TVG.67.16.2001021

Abstract :
Rood-groen-kleurzinstoornissen (RGKS) komen voor bij 8% van de Kaukasische mannelijke bevolking. Eind 2009 publiceerde een Amerikaanse onderzoeksgroep de resultaten van een eerste preklinische studie waarbij dichromate volwassen primaten een trichromate visus ontwikkelden na retinale gentherapie. Dit bracht een hoopvol perspectief voor de behandeling van erfelijke RGKS. Het oog blijkt bovendien een uiterst geschikt orgaan te zijn voor gentherapie. Deze vorm van therapie met subretinale injecties is tot op heden veilig gebleken. Gelet op de hoge prevalentie van deze aandoening beschouwen sommige wetenschappers RGKS evenwel eerder als een variant van het fenotype dan als een te behandelen ziekte. Ook dient rekening gehouden te worden met de hoge kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling en toepassing van gentherapie voor een aandoening met niet te verwaarlozen, doch ook niet-invaliderende, maatschappelijke beperkingen.

Gene therapy for red-green colour vision deficiencies: ethical and social considerations
Red-green colour vision deficiencies (RGCD) affect about 8% of Caucasian men. In 2009 an American research team published the results of the first pre-clinical trial in which dichromatic adult primates developed trichromacy following retinal gene therapy. This provides a positive outlook for the possible treatment of hereditary RGCD.
The eye is ideally suited as a target for gene therapy and until today the use of subretinal injections has proven to be safe. Nevertheless, RGCD can also be considered a phenotypic variant rather than a disease, given the high prevalence of these defects. Also the high costs involved in the development and application of gene therapy should be taken into account, as RGCD cause only mild, and not really disabling social limitations.

download article
35.168.112.145.