PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De ziekte van Dupuytren: een lange weg naar ziektecontrole in UZ Leuven anno 2011
Author(s): DEGREEF I, TEJPAR S, DE SMET L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 12   Date: 2011   
Pages: 577-582
DOI: 10.2143/TVG.67.12.2000989

Abstract :
De ziekte van Dupuytren is een aandoening met een zeer hoge prevalentie, ook in Vlaanderen. De flexiecontractuur van de vingers wordt vaak met succes chirurgisch gecorrigeerd. Nochtans zijn er patiënten die snel en soms ernstig hervallen na een chirurgische ingreep. Deze patiënten hebben een fibrosediathese. Zij kunnen op basis van klinische parameters vrij efficiënt geïdentificeerd worden. Op dit ogenblik is de segmentele fasciëctomie de beste chirurgische behandelingsvorm met een minimale belasting voor de patiënt, een snelle revalidatie en geen verhoogd risico op recidief van de contracturen. Baanbrekend onderzoek toonde aan dat deze minimaal invasieve techniek kan worden verbeterd door het implanteren van een mechanische cellulosebarrière en/of bij hoogrisicopatiënten door het toevoegen van neoadjuvante tamoxifen. De chirurg moet beseffen dat hij weliswaar de contracturen met het mes kan corrigeren, maar dat hij de ziekte op zich niet kan wegsnijden. Er moet dus gestreefd worden naar maximale efficiëntie in de heelkunde en naar ziektecontrole.

Dupuytren’s disease: a long road towards disease control
Dupuytren’s disease is a highly prevalent disorder, which is also the case in Flanders (Belgium). The flexion contractures of the fingers are often treated successfully by means of surgical procedures. Still, in a subgroup of patients a fast and in some cases severe recurrence is seen. The latter patients present a fibrosis diathesis. Based on clinical parameters they can easily be identified. At this moment, segmental strand resection is one of the most efficient surgical treatment methods as it is minimally invasive and easy for the patient, with a fast rehabilitation and no increased recurrence risk.
In high-risk patients with fibrosis diathesis pioneer studies on cellulose implantation in segmental fasciotomy have demonstrated to be superior as well as the association with systaemic neoadjuvant highly-dosed tamoxifen. Still, the surgeon should realise that he can cut out the strands but not the disease itself. Therefore, it is of the utmost importance to continue the quest for a maximal efficiency of surgical procedures in Dupuytren’s disease as well as to strive towards disease control.

download article
34.207.78.157.