PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het “Baby-Friendly Hospital Initiative” (BFHI) kritisch bekeken
Author(s): GOOSSENS L, DE COEN K, KEYMEULEN A, ZECIC A, SMETS K, DE PRAETER C, VANHAESEBROUCK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 9   Date: 2011   
Pages: 450-454
DOI: 10.2143/TVG.67.09.2000964

Abstract :
Het “Baby-Friendly Hospital Initiative” (BFHI) werd in 1991 opgestart door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). De voorwaarden tot het behalen van het BFHI-certificaat zijn als volgt samen te vatten: 1) toepassen van de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding; 2) minimaal 75% van de voldragen pasgeborenen ( 37 weken) uit de kraamafdeling moet exclusief borstvoeding krijgen van bij de geboorte tot aan het ontslag; 3) de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk respecteren, en 4) “mother friendly” zijn (begeleiding van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling). Het aspect van moedervriendelijke zorg wordt in dit artikel niet behandeld.
Met de beschikbare literatuur in handen worden de vuistregels besproken en worden voorstellen gedaan tot aanpassingen voor gebruik in de geïndustrialiseerde landen. Het belang van het genuanceerd overbrengen van de adviezen wordt benadrukt. Veel belangrijker dan welke richtlijn ook is het eerbiedigen van de vrouw in haar moederrol.

A critical view on the “Baby-Friendly Hospital Initiative”
In 1991, the World Health Organization (WHO) and the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) cooperatively initiated the “Baby-Friendly Hospital Initiative” (BFHI). In order to achieve the BFHI- certificate, every hospital and maternity facility must: 1. implement the 10 steps towards succesful breastfeeding; 2. achieve at least 75% exclusive breastfeeding from birth to discharge (in babies 37 weeks of pregnancy); 3. comply with the international code of marketing of breastmilk substitutes, and 4. be “mother friendly” (supporting mothers during labor and birth). The latter will not be discussed in this article. The current literature is used to adjust the thumb rules to enhance its applicability in the developed countries. The importance of a moderate interpretation of the rules is emphasized. Of the utmost importance however is to respect the woman’s role as a mother.

download article
3.226.97.214.