PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Accidentele hypothermie op de spoedgevallendienst. Een literatuuroverzicht
Author(s): VANDER STICHELE ET, NAESENS M, STOCKMAN W, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 9   Date: 2011   
Pages: 443-449
DOI: 10.2143/TVG.67.09.2000963

Abstract :
In dit artikel wordt accidentele hypothermie als ongewild fenomeen besproken. Eerst wordt ingegaan op de epidemiologie, de pathofysiologie, de oorzaken en de gevolgen. Daaruit worden dan praktijkadviezen gedistilleerd voor de eerste inschatting van hypothermie. De bestaande literatuur voor de concrete aanpak op de spoedgevallendienst werd nagekeken. Het viel op dat tot nog toe slechts één gerandomiseerde klinische studie over dit onderwerp werd uitgevoerd. Sterke evidentie is dus afwezig. De huidige Amerikaanse en Europese richtlijnen zijn dan ook hoofdzakelijk op ervaring gebaseerd. Het is evenwel niet uitgemaakt of bij patiënten met ernstige hypothermie, maar in stabiele cardiovasculaire en respiratoire toestand agressieve interne opwarming een meerwaarde biedt tegenover externe actieve opwarming (ev. in combinatie met milde invasieve technieken), wat betreft morbiditeit en mortaliteit.

Accidental hypothermia at the emergency department – a literature review
This article focuses on accidental hypothermia. First, epidemiology, pathophysiology, causes and consequences of hypothermia are described. In a systematic literature search for available evidence in the management of hypothermia, only one randomised clinical trial was retrieved. Hence, the current specific guidelines are mainly experience-based.
It is not clear whether in severely hypothermic patients but with stable perfusion aggressive internal rewarming provides a benefit over active external rewarming (maybe in combination with mild invasive techniques), in terms of morbidity or mortality.

download article
34.204.175.38.