PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prenatale geslachtsbepaling: ethische, medische en maatschappelijke aspecten
Author(s): KEEPERS J, SLEURS E, GERRIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 327-330
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000939

Abstract :
Doorheen de geschiedenis hebben mensen getracht om het geslacht van hun nakomelingen te beïnvloeden. Sinds het bestaan van de ultrasonografie en meer ingrijpende technieken zoals de vlokkentest (“chorion villus sampling”) en de vruchtwaterpunctie kan het geslacht van de foetus prenataal met zekerheid bepaald worden. Sinds kort bestaan er eveneens nieuwere technieken zoals pre-implantatiegenetische diagnostiek (PGD) en flowcytometrie van het semen. Geslachtsselectie verwijst naar het aanwenden van deze laatstvermelde technieken om het geslacht van nakomelingen te kiezen. Geslachtsbepaling en -selectie werden oorspronkelijk gebruikt voor medische indicaties, zoals het voorkomen van de geboorte van aangetaste kinderen met X-gebonden aandoeningen.
De technieken worden echter op grote schaal aangewend en misbruikt wegens een voorkeur voor het mannelijke geslacht. In India en China zijn jaarlijks miljoenen vrouwelijke foetussen het slachtoffer van deze geslachtsselectie en de daaropvolgende foeticide en infanticide. Deze discriminatie van vrouwen geeft aanleiding tot een sterk verstoorde geslachtsratio (de verhouding van het aantal levendgeboren jongens per 100 levendgeboren meisjes) bij de geboorte en het fenomeen van de “missing girls”. Dit artikel bespreekt de ethische en de maatschappelijke gevolgen van geslachtsselectie en de abortus van vrouwelijke foetussen.

Prenatal sex determination: ethical, medical and social implications
Throughout recorded history, man has tried to influence the sex of offspring. The introduction of ultrasonography and more invasive procedures, such as chorion villus sampling and amniocentesis, allow to identify the sex of the offspring during pregnancy. However, more recent reproductive technologies – including pre-implantation genetic diagnosis and DNA-weighted semen separation to “pick out” X- and Y-bearing sperm - have become available for the purpose of sex selection.
Originally these techniques were developed for the selection of female embryos to prevent X-linked disorders and polygenic disorders with unequal sex incidence. In China and India, countries with a strong preference for sons, fewer girls than boys are born. Prenatal sex determination followed by selective abortion of female foetuses is the most plausible explanation for the high male sex ratio at birth in both countries. Female foeticide, better food and health care for boys, neglect of girls and infanticides remain responsible for the phenomenon of the “millions of missing girls”.
Sex selection for non-medical reasons raises serious moral, legal and social issues. The practice of sex selection distorts the natural sex ratio, leading to a gender imbalance and the reinforcement of discrimination against women by devaluating females. In this manuscript the ethical and social consequences of the misuse of this technology are discussed.

download article
3.226.97.214.