PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Effecten van fysieke training op de fysieke fitheid, de vermoeidheid en de levenskwaliteit bij borstkankerpatiënten. Een literatuuroverzicht
Author(s): VANDERSTRAETEN E, VANHOUCKE J, VAN RUYMBEKE B, BOURGOIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 7   Date: 2011   
Pages: 317-326
DOI: 10.2143/TVG.67.07.2000938

Abstract :
Uit studies is gebleken dat fysieke training mogelijk een positief effect heeft op het uithoudingsvermogen, de spierkracht en de lenigheid bij borstkankerpatiënten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde studies die de effecten nagingen van fysieke training op de fysieke fitheid, de vermoeidheid en de levenskwaliteit bij borstkankerpatiënten tijdens en na de therapie. In de studies blijkt krachttraining vooral een effect te hebben op de spierkracht en de spiermassa. Uithoudingstraining verbetert vooral het uithoudingsvermogen, met een daling van de vermoeidheid tot gevolg. De krachttraining en de uithoudingstraining werken elk op andere parameters, maar verhogen uiteindelijk beide de levenskwaliteit. Er blijven nog heel wat vragen over de optimale timing (tijdens of na de therapie), het type, de intensiteit, de frequentie en het volume van lichaamsbeweging bij borstkankerpatiënten.

Effects of physical exercise training on physical fitness, fatigue and quality of life in breast cancer patients: literature overview
Previous research has demonstrated possible physiological and psychological benefits of physical exercise in breast cancer survivors. The aim of this article is to present an overview of randomized controlled trials who examine the effects of physical exercise on physical fitness, fatigue and quality of life, in breast cancer patients during and after treatment. It appears that resistance exercise training merely has its effect on muscle strength and muscle mass. Aerobic exercise training increases peak oxygen uptake (VO2peak) and is thereby associated with decreased fatigue. Although resistance training and aerobic exercise exert their effects on other outcomes, both training programs lead eventually to an improvement of the quality of life. Still questions remain about the optimal training program variables: timing (during or after cancer treatment), type, intensity, frequency and volume of exercise training in breast cancer survivors.

download article
3.236.59.63.