PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Galwegobstructie door het aanvoerende-lissyndroom na chirurgische behandeling van maligne aandoeningen
Author(s): DELAUNAY E, AERTS R, TOPAL B, VANBECKEVOORT D, VERSLYPE C, VAN STEENBERGEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 1   Date: 2011   
Pages: 14-23
DOI: 10.2143/TVG.67.01.2000886

Abstract :
Patiënten met een maligne operabele distale galwegobstructie worden verwezen voor een whipple-operatie. Bij een later opnieuw optreden van galwegobstructie wordt, bij dilatatie van de intrahepatische galwegen, vooral gedacht aan recidief van de tumor in de bij de whippleprocedure aangelegde hepaticojejunostomie. Als therapeutische interventie wordt dan gewoonlijk gebruikgemaakt van een percutane transhepatische cholangiografie (PTC) met plaatsing van een biliaire stent doorheen de vernauwde anastomose. Zelden gebeurt het dat bij een dergelijke PTC-interventie geen stenose op de hepaticojejunostomie wordt gezien, maar dat de darmlis waarop de galweg is ingeplant fors gedilateerd is en dat de in de lis ingebrachte contraststof slecht lijkt te evacueren. Een dergelijke situatie wordt aangeduid met de term aanvoerende-lissyndroom of “afferent loop syndrome”.
Dit syndroom is een zeldzame verwikkeling, die niet alleen kan optreden na een whipple-operatie maar ook na een hepaticojejunostomie of na een totale gastrectomie, en die meestal ontstaat door een tumorale obstructie van de aanvoerende dunnedarmlis.
Aan de hand van een aantal ziektegeschiedenissen van patiënten die in de dienst IG hepatologie van UZ Leuven werden behandeld voor een maligne aandoening, wordt in deze tekst ingegaan op de wijze van presentatie, de diagnosestelling, de risico’s en de mogelijke interventies die kunnen uitgevoerd worden bij de behandeling van dit syndroom.

Bile duct dilatation caused by the afferent loop syndrome after surgical treatment in patients with malignant diseases
Patients with a malignant distal biliary stenosis, who are considered operable after a thorough radiologic investigation, are usually referred for Whipple’s resection. In case of recurrence of obstructive biliary symtoms, associated with a dilatation of the intrahepatic bile ducts, recurrent malignant disease with obstruction of the hepaticojejunostomy is considered the most likely diagnosis. This condition is mostly treated by percutaneous transhepatic cholangiography (PTC) with insertion of a biliary stent through the malignant stenosis. In some cases, however, there is no stenosis of the hepaticojejunostomy but a marked dilatation of the afferent limb and an absence of emptying of contrast medium from this afferent intestinal loop. This so-called “afferent loop syndrome” is a rare complication which cannot only occur after Whipple’s resection but also after hepaticojejunostomy and after gastrectomy, and which is usually caused by a tumoral obstruction of the afferent intestinal loop.
We report a number of cases illustrating the clinical presentation, diagnosis and potential complications of this syndrome, as well as the therapeutic options available for the treatment of this clinical entity.

download article
3.234.214.113.