PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hemolytisch-uremisch syndroom ten gevolge van een infectie met enterohemorragische Escherichia coli (EHEC)
Author(s): VERHAEGEN F, LEMAY P, VAN DAMME-LOMBAERTS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 4   Date: 2010   
Pages: 182-187
DOI: 10.2143/TVG.66.04.2000705

Abstract :
Een infectie met enterohemorragische Escherichia coli kan hemorraghische en niet-hemorragische colitis en een hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) veroorzaken. HUS kenmerkt zich door een triade van hemolytische anemie, trombocytopenie en acuut nierfalen. De incidentie in België bedraagt 4,3 per 100.000 kinderen jonger dan 5 jaar. De ingestie van besmet voedsel vormt de voornaamste besmettingsroute. Centraal in de pathogenese van HUS staat de productie van toxinen. De ideale methode ter opsporing van de oorzakelijke kiem bestaat uit een feceskweek op Mac Conkey Agar gecombineerd met een toxineopsporing. Ondersteunende, symptomatische therapie vormt de hoeksteen van de behandeling, antimicrobiële therapie vergroot de kans op HUS-ontwikkeling

Haemolytic uraemic syndrome as complication of infection with Enterohaemorraghic Escherichia coli (EHEC)
EHEC infections are able to cause the haemolytic uremic syndrome (HUS), which is characterised by haemolytic anaemia, thrombocytopenia and acute kidney failure. The incidence rate in Belgium amounts to about 4.3/100.000 children less than five years of age. Most cases of EHEC are due to the consumption of contaminated food. E. coli 0157:H7 and related strains produce two toxins which are responsible for the intestinal and systemic pathogenesis. Diagnosis is usually made on the basis of the clinical symptoms and the laboratory data indicating hemolytic anemia, thrombocytopenia and renal failure. Identification of EHEC includes the combination of a culture on Mac Conkey agar and a toxin detection.
Managing the illness consist of adequate supportive care and dialysis if necessary. Antimicrobial therapy may increase the risk for HUS.

download article
3.236.59.63.