PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De invloed van de menstruele cyclus op de diepe placentatie. Visie op endometriose en pre-eclampsie
Author(s): BROSENS I, PIJNENBORG R, BROSENS JJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 9   Date: 2009   
Pages: 418-421
DOI: 10.2143/TVG.65.09.2000535

Abstract :
Een fundamenteel kenmerk van de voortplanting bij de mens is de diepe placentatie. Hierbij worden tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap een 50-tal spiraalarteriën van het endometrium en de myometriale junctiezone omgevormd tot sinusoïdale bloedvaten, leidend tot een 10-voudige toename van de vasculaire diameter.
Pre-eclampsie en andere zwangerschapsverwikkelingen zoals foetale groeiachterstand, zijn gekenmerkt door een deficiënte remodellering van de spiraalarteriën in de myometriale junctiezone.
Een recente Gentse studie toonde verrassend aan dat endometriose gepaard gaat met een significante vermindering van het risico op pre-eclampsie. Deze studie suggereert voor de eerste maal een relatie tussen menstruele cycli en diepe placentatie. De hypothese wordt voorgesteld dat het decidualisatieproces tijdens ovulatoire menstruele cycli een preconditionerend effect uitoefent op diepe placentatie.

The influence of the menstrual cycli on deep placentation: new concepts on endometriosis and pre-eclampsia
Human reproduction is characterized by a deep placentation which is achieved during the early stage of pregnancy by complete remodeling of some 50 spiral arteries in the endometrium and myometrial junctional zone of the placental bed.
A recent study revealed that endometriosis is associated with a significantly decreased risk of pre-eclampsia. This finding suggests that menstrual cycles and deep placentation are interrelated.
Thus the hypothesis is proposed that ovulatory menstrual cycles preceding a first pregnancy exert a preconditioning effect on the myometrial junctional zone spiral arteries in preparation for deep placentation.

download article
100.26.182.28.