PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Somatische en mentale comorbiditeit van chronische hoofdpijn in de Belgische algemene bevolking
Author(s): VAN BOVEN B, BRUFFAERTS R, BONNEWYN A, DEMYTTENAERE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 9   Date: 2009   
Pages: 398-406
DOI: 10.2143/TVG.65.09.2000533

Abstract :
De jaarprevalentie, de somatische en mentale comorbiditeit en de gevolgen van chronische hoofdpijn bij Belgische niet-geïnstitutionaliseerde volwassenen wordt geëvalueerd. Tussen april 2001 en juni 2002 werden op basis van een representatieve tweetrapssteekproef 1.043 niet-geïnstitutionaliseerde volwassen Belgen mondeling geïnterviewd met de Composite International Diagnostic Interview, versie 3.0 (CIDI). Bij de respondenten werd het voorkomen van de volgende variabelen nagegaan: chronische hoofdpijn, andere pijncondities, chronische somatische aandoeningen en mentale stoornissen.
De geschatte jaarprevalentie van chronische hoofdpijn bedroeg 12,1%. 46,4% van de respondenten met hoofdpijn in het afgelopen jaar meldde ook nog het bestaan van een andere pijnconditie (vooral rug- of nekpijn), 17,8% werd ook gediagnosticeerd met of behandeld voor hypertensie en 20,3% had een mentale stoornis (vooral een depressieve episode of een gegeneraliseerde angststoornis). Respondenten met chronische hoofdpijn hadden 6,2% minder optimaal rolfunctioneren dan respondenten zonder chronische hoofdpijn. De comorbide somatische aandoeningen en mentale stoornissen zorgden voor 72% van het verminderde rolfunctioneren bij personen met chronische hoofdpijn.
Chronische hoofdpijn is een veelvoorkomende aandoening die vaak samen met andere somatische aandoeningen en mentale stoornissen voorkomt. Omdat de comorbiditeiten een significante rol spelen in het dagdagelijkse rolfunctioneren, dienen behandelingsrichtlijnen rekening te houden met het comorbiditeitspatroon.

Somatic and mental comorbidity of chronic headache in the Belgian general population
Gaining knowledge on (a) the mental and pain comorbidity patterns of chronic headache in the Belgian general population, and (b) associated short-time work loss days.
A representative random sample of non-institutionalised inhabitants from Belgium aged 18 or older (n = 1043) were interviewed between April 2001 and June 2002. DSM-IV mental disorders were assessed with the 3rd version of the Composite International Diagnostic Interview (CIDI 3.0). The presence of chronic headache, somatic disorders, and chronic pain conditions was based on self-report.
The estimated 12-month prevalence of chronic headache was 12.1%. Approximately one in two (i.e. 46.4%) also reported the presence of another pain condition (especially neck or back pain), 17.8% was diagnosed with or treated for hypertension, and 20.3% with criteria for a mental disorder (especially a major depressive episode or a generalized anxiety disorder). Respondents with chronic headache had 6.2% more work loss days per month compared to those without. This decrease was for 72% explained by the mental/somatic comorbidity.
Chronic headache is a common condition and often comorbid with other somatic problems and mental disorders. This comorbidity plays a central role in daily work loss associated with chronic headache.

download article
34.204.176.189.