PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Gadoliniumhoudende contrastmiddelen voor magnetische resonantie en nefrogene systemische fibrose: een overzicht
Author(s): VANACKER A, OYEN R, MAES B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 9   Date: 2009   
Pages: 381-384
DOI: 10.2143/TVG.65.09.2000529

Abstract :
Het gebruik van gadoliniumhoudende contrastmiddelen voor beeldvorming met magnetische resonantie (MRI) werd tot zeer recent als veilig beschouwd, ook bij patiënten met chronische nierfunctiebeperking. Sinds kort wordt de injectie van bepaalde gadoliniumhoudende contrastmiddelen echter gelinkt aan de ontwikkeling van nefrogene systemische fibrose (NSF).
Dit is een systemische fibroserende aandoening met enerzijds huidaantasting (induratie en verharding van de huid) en anderzijds, althans bij een deel van de patiënten, ook orgaanaantasting (longen, myocard, spieren, …). Deze ernstige verwikkeling treedt vooral op bij patiënten met ernstig chronisch nierlijden (glomerulaire filtratiesnelheid, GFR < 30 ml/min) of in dialyse. De aandoening is weliswaar zeldzaam, doch kan leiden tot belangrijke beperking van de functionaliteit en zelfs tot een fatale afloop. Enkel symptomatische therapie is mogelijk; preventie is bijgevolg zeer belangrijk.

Gadolinium-containing contrast agents in MRI and nephrogenic systemic fibrosis: a review
Formerly, the use of gadolinium-containing radiocontrast agents in Magnetic Resonance Imaging was considered safe in patients with renal insufficiency. However, recently the injection of certain gadolinium-containing contrast agents has been associated with the development of nephrogenic systemic fibrosis (NSF).
NSF is a systemic fibrosing disease characterized in all patients by skin involvement (induration and hardening of the skin) and in some by systemic involvement (lungs, muscles, heart, …). It occurs almost exclusively in patients with acute or chronic severe renal insufficiency (glomerular filtration rate < 30 ml/min) or in patients receiving renal replacement therapy.
Though rare, it may be associated with an important morbidity and even mortality. Since only a symptomatic therapy is possible, prevention remains crucial.

download article
34.204.175.38.