PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De aanpak van beginnende reumatoide artritis
Author(s): VERSCHUEREN P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 5   Date: 2009   
Pages: 204-206
DOI: 10.2143/TVG.65.05.2000494

Abstract :
De efficiëntie van de behandeling van beginnende reumatoïde artritis (RA) kan gevoelig worden opgedreven door een vroegtijdige en intensieve aanpak. Remissie-inductietherapie met een combinatie van klassieke antireumatische geneesmiddelen en glucocorticoïden doet het klinisch vrijwel even goed als combinatietherapie met TNF-alfablokkers, al is er mogelijk een minder goede structurele bescherming van de gewrichten. Intensieve inductietherapie met glucocorticoïden blijkt ook in de dagelijkse praktijk een haalbare kaart.
Een snelle controle van de ziekte vergroot de kansen op remissie, volledig functioneel herstel en behoud van tewerkstelling op langere termijn.
Een geïntegreerde aanpak van RA in een zorgprogramma leidt tot betere resultaten.

Efficacy of RA treatment: increase by an early and intensive approach
Remission induction therapy combined with classical disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs) and corticosteroids is clinically equally effective as combination therapy with TNF alpha blockers, although it seems somewhat less protective against joint damage. Intensive induction therapy with corticosteroids is also feasible in daily clinical practice. Rapid disease control increases the probability of remission, functional recovery and professional participation during follow up.
Participation in an integrated care program leads to a better clinical outcome of rheumatoid arthritis patients.

download article
34.204.175.38.