PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Transdermale buprenorfine. Een klinische en farmacologische stand van zaken
Author(s): DEVULDER J, HANS G, MORLION B, VAN DEN EYNDEN B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 12   Date: 2008   
Pages: 640-644
DOI: 10.2143/TVG.64.12.2000343

Abstract :
De complexiteit van chronische pijn en de sterk individuele reactie op medicamenten verklaren de behoefte aan nieuwe farmacologische behandelingen of toepassingen. De transdermale toedieningssystemen worden gewaardeerd voor chronische pijnbehandelingen, omdat zij dankzij een geleidelijke vrijstelling stabiele plasma- spiegels opleveren.
Buprenorfine is een sterk opiaat dat in sublinguale en inspuitbare vormen beschikbaar is. Ondertussen is de matrixpleister voor transdermale toediening van buprenorfine reeds enkele jaren op de markt, wat een aanwinst betekent in het therapeutisch arsenaal voor de behandeling van chronische pijn en kankerpijn. De doeltreffendheid en de veiligheid werden in gerandomiseerde, dubbelblinde en prospectieve, grote postmarketingopvolgstudies aangetoond. De transdermale toediening van buprenorfine leidt tot een dosisafhankelijke pijnvermindering, onafhankelijk van het type pijn en van de leeftijd van de patiënt. Buprenorfine oefent eveneens een analgetische werking uit bij neuropathische pijn. Het verschil met het effect van andere opioïde geneesmiddelen wordt onder meer toegeschreven aan de verschillen in affiniteit voor de opiaatreceptoren.
In vele klinische studies werd een dosis-effectlineariteit gevonden voor de analgetische eigenschappen, maar minder voor de bijwerkingen. Dit product behoort dan ook tot het arsenaal van iedere arts die ernstige pijn wenst te bestrijden met sterke opiaten.

Buprenorphine rediscovered: from pharmacology to transdermal administration
The management of chronic pain syndromes often requires an individualized pharmacological treatment, procuring adequate pain relief without provoking intolerable side effects. Transdermal administration of opioid analgesics provides, after the dose titration phase, stable plasma levels. The strong opioid buprenorphine is available as well in sublingual as in injectable formulations. The recently introduced matrix patch which is available in 3 different dose delivery strengths (35, 52.5 and 70 mg/h) offers a valuable alternative to oral dosing.
The efficacy and safety of the buprenorphine transdermal patch have been studied in randomized and large double-blind and prospective post-marketing follow-up studies. The use of the buprenorphine patch leads to a dose-dependent pain reduction irrespective of the type of pain or the age of the patient. The effect of buprenorphine on neuropathic pain syndromes has been attributed to the differences in opioid receptor affinities. An analgesic ceiling effect has not been noted in clinical practice, though such an effect is observed for the side effects.
The characteristics of transdermal buprenorphine render it particularly suitable for the management of chronic pain syndromes which are unsatisfactorily controlled with non-opioid analgesics or other strong opioids. In many clinical studies a linear dose analgesia response was noticed, which did not occur for the side effects.
Thus the buprenorphine matrixpatch is a valuable tool for every clinician treating severe cancer and non cancer pain.

download article
35.172.217.40.