PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Coin lesion” in de long. Overzicht van de diagnostische aanpak
Author(s): GHILLEMIJN T, VAN MOERKERCKE W, DEMAN R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 12   Date: 2008   
Pages: 633-639
DOI: 10.2143/TVG.64.12.2000342

Abstract :
Vaak wordt men met een “coin lesion” – of wat men ook een “solitary pulmonary nodule” (SPN) noemt – geconfronteerd. Het komt er dan op aan een juiste diagnostische houding aan te nemen om hieraan een zo doeltreffend mogelijk beleid te kunnen koppelen.
Aan de hand van een casus worden enkele veelvoorkomende problemen aangekaart. In een kort literatuuroverzicht wordt gepoogd een mogelijke strategische uitwerking aan te bieden.

Approach of a solitary pulmonary nodule
A clinician is frequently confronted with the occurrence of a coin lesion or solitary pulmonary nodule (SPN) on a chest radiograph. The most appropriate diagnostic approach is not always as obvious as one would expect.
Drawing upon the hereby reported case, we summarize the possible diagnostic strategies based on a literature review. The most important differentiation to be made between benign and malignant lesions includes as well to avoid an unnecessary and invasive thoracotomy as to resect definitively and as soon as possible a malignant SPN.

download article
34.225.194.144.