PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Rol van respiratoire infecties in astma
Author(s): HENS L, JANSSEN M, DUPONT L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 12   Date: 2008   
Pages: 625-632
DOI: 10.2143/TVG.64.12.2000341

Abstract :
Het rhinovirus, het respiratoir syncytieel virus (RSV), Mycoplasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae leveren een belangrijke bijdrage tot verergering van astma. Ook bij patiënten met een stabiele ziektetoestand heeft men vastgesteld dat infecties silentieus aanwezig kunnen zijn, en vaker dan bij gezonde personen. Door een inefficiënte reactie van het immuunsysteem zijn deze patiënten vatbaarder voor invasieve pneumokokkeninfecties en voor het ontwikkelen van symptomen van de onderste luchtwegen bij besmetting met het rhinovirus.
De rol in het ontstaan van astma is minder duidelijk. Wel staat vast dat het doormaken van een RSV-infectie op jonge leeftijd kan leiden tot episoden van piepen tijdens de kinderjaren; dit effect zou verdwijnen tegen de adolescentie. Men vermoedt dat Chlamydia en Mycoplasma interfereren in de pathogenese van astma tijdens de maturatie van het immuunsysteem en de longen.
Preventie, tijdige diagnose en therapie van deze respiratoire infecties zijn belangrijke aanknopingspunten in de aanpak van astma. Vaccins zijn in ontwikkeling. In de antibiotische therapie heeft men vooral de aandacht gevestigd op de macroliden, wegens hun bijkomende anti-inflammatoire werking.

Role of respiratory infection in asthma
Rhinovirus, respiratory syncytial virus, Mycoplasma pneumoniae and Chlamydia pneumoniae play an important role in asthma exacerbations. Also in stable disease, one can detect more viruses and bacteria without causing any symptoms of upper respiratory infection, compared with controls. Because of an inefficient reaction of the immune system, there is a greater susceptibility for invasive pneumococcal disease and for having symptoms of lower respiratory tract infection when infected with rhinovirus. The role in the onset of asthma is less clear. RSV-infection at very young age can cause wheezing during childhood until adolescence. Wether there is a risk for wheezing or developing asthma at older age is unsure. It is possible that Chlamydia and Mycoplasma can interfere with the pathogenesis of asthma, at the moment of development of the immune system and the lungs. On the other hand some infections are known to protect against asthma. This is called the hygiene hypothesis. Prevention, early diagnosis and therapy of these respiratory infections are important for disease control. The development of vaccines has started. Macrolide antibiotics are a subject of interest because of the anti-inflammatory effects, next to the antibiotic effects. Major studies are still lacking.

download article
3.83.32.171.