PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van het maligne pleuramesothelioom
Author(s): DE PAUW R, VANWALLEGHEM L, VERMASSEN F, MEERSSCHOUT S, PRAET M, DENEVE W, JOOS G, VAN MEERBEECK JP, LONG ONCOLOGISCH NETWERK GENT (LONG) UZ GENT
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 9   Date: 2008   
Pages: 459-466
DOI: 10.2143/TVG.64.09.2000309

Abstract :
Het maligne mesothelioom van de pleura (MPM) is de belangrijkste asbestgerelateerde aandoening, met wereldwijd een toenemende incidentie. De meest voorkomende symptomen zijn kortademigheid (ten gevolge van pleuravocht) en pijn. Tot vandaag is er nog geen curatieve behandeling. Symptoomcontrole en levenskwaliteit zijn dan ook belangrijke eindpunten in de behandeling van MPM.
Chemische pleurodese is de meest effectieve behandeling voor recidiverend pleuravocht. Naast het toedienen van analgetica kan lokale radiotherapie worden toegepast voor de behandeling van gelokaliseerde thoracale pijn. De recent ontwikkelde antifolaten pemetrexed en ralitrexed zijn de eerste cytostatica waarvan is aangetoond dat ze, naast een betere symptoomcontrole, een verlenging van de overleving geven zonder dat de levenskwaliteit ongunstig beïnvloed wordt.
Zeer geselecteerde patiënten met beperkte ziekte kunnen in aanmerking komen voor een gecombineerde behandeling waarbij chirurgie (extrapleurale pneumonectomie) wordt voorafgegaan door chemotherapie en gevolgd door radiotherapie. Ook biologische behandelingen met o.a. thalidomide en bevacizumab worden bestudeerd in de behandeling van MPM. Vooralsnog is geen goede screeningsmethode beschikbaar voor vroegdetectie van MPM bij aan asbest blootgestelde personen. Belangrijk is om bij risicopersonen met respiratoire of systemische klachten de mogelijkheid van een mesothelioom te overwegen.

Management of malignant pleural mesothelioma
A malignant pleural mesothelioma (MPM) is an agressive tumor. Its incidence increases worldwide as a result of the widespread exposure to asbestos. Patients usually present with a pleural effusion associated with breathlessness and often chest-wall pain. To date, there exists no cure for mesothelioma. Thus controlling tumor-related symptoms and improving lifequality remain the important goals during the management of MPM. Recurrent pleural effusions are best controlled by chemical pleurodesis. Adequate analgesia is essential and the early use of opioids is often required. Local radiotherapy is a good treatment for localized pain.
Mesothelioma generally has been considered unresponsive to chemotherapy. The recently developed antifolates pemetrexed and ralitrexed were the first agents which significantly improved overall survival and symptomatic relief, without adversely influencing lifequality. Rigorously selected patients suffering from a limited disease may be eligible for a multimodality treatment combining surgery (extrapleural pneumonectomy) with neoadjuvant chemotherapy and postoperative radiotherapy. Some targeted agents, such as thalidomide and bevacizumab, have been tested in MPM.
Actually no adequate screening method for the early detection of MM in asbestos-exposed individuals does exist. It is important to consider the diagnosis when being confronted with a person at risk with respiratory or systemic symptoms.

download article
3.80.4.76.